Προκήρυξη Προγράμματος «Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθερίων Ελαίων (ΑΕ)»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

«Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθερίων Ελαίων (ΑΕ)»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η’ ΚΥΚΛΟΥ

Μετά από τη διεξαγωγή επτά κύκλων του σεμιναρίου, την επιτυχή διεκδίκηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ από μαθητές μας, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη ξεκινήσει επαγγελματικές δραστηριότητες με καλλιέργειες αρωματικών φυτών, δημιουργία αποστακτηρίων αιθερίων ελαίων κ.α., αλλά και από το αμείωτο ενδιαφέρον για το σεμινάριο, βρισκόμαστε  στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι έχουν ξεκινήσει  οι εγγραφές για τον 8ο κύκλο. Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται για το Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική και ολοκληρωμένη θεωρητική, αλλά κυρίως πρακτική τεχνογνωσία στον τομέα των Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών και των Αιθερίων Ελαίων όπως: Απασχολούμενους στην Πρωτογενή Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων (Αγρότες – Παραγωγοί), Μεταποιητές Αγροτικών Προϊόντων, Τεχνολόγους Φυτικής Παραγωγής, Γεωπόνους, Τεχνολόγους Τροφίμων, Βιολόγους, Δασολόγους, Χημικούς, Φαρμακοποιούς, Έμπορους ΦΑΦ, Φυτωριούχους κ.ά.

Αυτό το πρόγραμμα / σεμινάριο Επιμόρφωσης – Κατάρτισης είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, είναι διάρκειας 103 ωρών (από τις οποίες περίπου οι μισές είναι πρακτική άσκηση) και  έχει κόστος 700 ευρώ - σε δύο ισόποσες δόσεις των 350  ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και βιβλία αξίας 120 ευρώ που διατίθενται δωρεάν στους σπουδαστές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο www.seminariaaromatikonfiton.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους μόνον ηλεκτρονικά εδώ.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και εφόσον υπάρχουν 

2. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας,

3. Τίτλοι σπουδών,

4. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών.

Πληροφορίες: κα Γαβριέλη Χρυσή  (gabrieli@pharm.auth.gr), τηλ. 2310 997644 και 6976452714 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                         Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                            του Προγράμματος

Στ. Ανδρέου, Καθηγητής                                                 Σταύρος Κατσιώτης,

                                                                                           Αν. Καθηγητής Φαρμακευτικής

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 26, 2014
λήξη: 
Σάββατο, Νοέμβριος 29, 2014
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Μάιος 22, 2014 to Κυριακή, Σεπτέμβριος 21, 2014