Προκήρυξη Προγράμματος «Καλλιέργεια και ταυτοποίηση με κυτταρομετρία ροής Μεσεγχυματικών κυττάρων σε συνθήκες καλής παρασκευαστικής πρακτικής GMP»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Καλλιέργεια και ταυτοποίηση με κυτταρομετρία ροής Μεσεγχυματικών κυττάρων σε συνθήκες καλής παρασκευαστικής πρακτικής GMP»

Χρόνος υλοποίησης: 28-30/9/2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Καλλιέργεια και ταυτοποίηση με κυτταρομετρία ροής Μεσεγχυματικών κυττάρων σε συνθήκες καλής παρασκευαστικής πρακτικής GMP».

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση στις  τελευταίες εξελίξεις στην Αναγεννητική Ιατρική και τη Ιστοτεχνολογία αλλά και στην έννοια του βλαστικού κυττάρου ως «φάρμακο». Υπάρχει ένα διεθνές αυστηρό και δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην απομόνωση πολλαπλασιασμό χαρακτηρισμό και αποθήκευση και μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων. Το πρόγραμμα στοχεύει να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στις ιδιαίτερες αυτές πρακτικές και τεχνολογίες ώστε να αποκτήσουν εξοικείωση με ένα καθορισμένο «εργασιακό» πρωτόκολλο καλής παρασκευαστικής πρακτικής GMP που εξασφαλίζει τις απαιτούμενες συνθήκες απομόνωσης καλλιέργειας χαρακτηρισμού και ταυτοποίησης ενήλικων βλαστικών κυττάρων με έμφαση στην κυτταρομετρία ροής ως εργαλείο χαρακτηρισμού κυτταρικών πληθυσμών.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 16 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Θεματικές ενότητες:

Θ.Ε.1 Εισαγωγή στις κυτταροκαλλιέργειες-Εργαστήριο κυτταροκαλλιεργειών-Ιστοτεχνολογία

Θ.Ε 2 Καλλιέργειες Μεσεγχυματικών κυττάρων-Nομοθεσία συνθήκες GMP

Θ.Ε 3 Βασικές αρχές κυτταρομετρίας ροής

Θ.Ε 4 Χρήση κυτταρόμετρου –Εξοικείωση με το λογισμικό του οργάνου, Αξιολογήσεις

 

Κάθε Θεματική ενότητα συνοδεύεται από πρακτικό μέρος.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς, απόφοιτους Σχολών Επιστημών Υγείας ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και συναφών επαγγελμάτων, Βιολόγους, Βιοτεχνολόγους, Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων και νέους πτυχιούχους Ιατρικής.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 5/7 έως 10/9/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών (πτυχία κλπ)

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο μικρό αμφιθέατρο του εργαστηρίου Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 28 Παρασκευή 29 το απόγευμα και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου πρωί και απόγευμα.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 200 Ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ έως τις 10/9/2017σε λογαριασμό του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310999007 (kritis@med.auth.gr), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

     Ο Πρόεδρος της                                      Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

                         Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                              του Προγράμματος

καθηγητής Σ. Βες                                   αν. καθηγητής Αρ. Κριτής

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 28, 2017
λήξη: 
Σάββατο, Σεπτέμβριος 30, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τετάρτη, Ιούλιος 5, 2017 to Κυριακή, Σεπτέμβριος 10, 2017