Προκήρυξη Προγράμματος «Ολική Διαχείριση Ποιότητας Βιομηχανιών Τροφίμων»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Ολική Διαχείριση Ποιότητας Βιομηχανιών Τροφίμων»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τίτλο  «Ολική Διαχείριση Ποιότητας Βιομηχανιών Τροφίμων» 18 Μαρτίου 2017.

Φορέας υλοποίησης είναι ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τομέα στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ (αερογέφυρα Θέρμης).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση επιστημόνων και επαγγελματιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη, την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων πάνω σε θέματα που αφορούν τη Διαχείριση της Ολικής Ποιότητας των Βιομηχανιών Τροφίμων. Παράλληλα, θα ανοιχτεί ένας διάλογος μεταξύ στελεχών της βιομηχανίας και του πανεπιστημίου πάνω στα θέματα αυτά.

Στόχος του προγράμματος μετά την υλοποίηση του είναι η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης από τους συμμετέχοντες η οποία μπορεί να συμβάλει στην τεκμηρίωση της υψηλής ποιότητας των Ελληνικών προϊόντων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά σε εθνικό αλλά κυρίως και σε διεθνές επίπεδο.

Απευθύνεται σε στελέχη βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και παραγωγή τροφίμων καθώς και αποφοίτους τμημάτων της κατεύθυνσης των επιστημών τροφίμων, οικονομικών επιστημών και management.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., καθώς και καθηγητές του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Η θεματολογία θα καλυφθεί από σειρά διαλέξεων που θα περιλαμβάνει θέματα τόσο της Επιστήμης Τροφίμων όσο και θέματα Διοίκησης - Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο χώρο των τροφίμων. Έχει διάρκεια   8 ωρών και δομείται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Ι. Ποιότητα Τροφίμων και ο ρόλος της  στη Διαχείριση των Σύγχρονων Εφοδιαστικών Αλυσίδων

•          Ποιότητα τροφίμων: Εισαγωγή, αξιολόγηση, μηχανισμοί μεταβολών και αλλοίωσης προϊόντων.

•          Σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες: Χαρακτηριστικά, τάσεις και προοπτικές.

•          Διασφάλιση της ποιότητας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας: Απαιτήσεις, προκλήσεις, λήψη αποφάσεων, και πολιτικές διαχείρισης.

ΙΙ. Διαχείριση Ποιότητας στη Βιομηχανία Τροφίμων

•          Δείκτες και κινητική προσέγγιση της υποβάθμισης της ποιότητας των τροφίμων.

•          Διαχείριση της μικροβιολογικής ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων.

•          Διαχείριση ποιότητας σε βιομηχανίες παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

•          Διαχείριση νερού και αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων: Βασικές αρχές.

•          Διαχείριση νερού και αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων: Παραδείγματα εφαρμογών.

•          Διαχείριση αλλεργιογόνων στην παραγωγή προϊόντων τροφίμων.

•          Σχεδιασμός προϊόντων με χρήση ισχυρισμών υγείας.

•          Επίσημος έλεγχος στον τομέα της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των τροφίμων. 

ΙΙΙ. Ποσοτικά Εργαλεία στη Διαχείριση Ποιότητας

•          Βασικά εργαλεία και μέθοδοι στο στατιστικό έλεγχο ποιότητας.

•          Προηγμένα εργαλεία και μέθοδοι στο στατιστικό έλεγχο ποιότητας.

•          Εφαρμογή στατιστικού ελέγχου ποιότητας με τη βοήθεια λογισμικών πακέτων.

 

Στο τέλος του προγράμματος

- Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του Σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες  (έντυπο αξιολόγησης σχετικά με την αποτίμηση του σεμιναρίου)

-  Θα χορηγηθεί

   α. Βεβαίωση συμμετοχής   

   β. Εκπαιδευτικό υλικό

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 180 ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ σε λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 6/2 έως και 12/3/2017 μόνο ηλεκτρονικά

Οι αιτήσεις κατατίθενται  εδώ.

Η οριστικοποίηση της συμμετοχής γίνεται με την κατάθεση των χρημάτων.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού:

5202-057157-381

International Bank Account Number (IBAN):

GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

Code Bic (SWIFT address)

 PIRBGRAΑ

Δικαιούχος:   ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ.

ΚΕ.Δ.Ε.Α. -  3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :  94314    (πρέπει να δηλωθεί οπωσδήποτε)

Στο έντυπο κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Κωδ. Έργου, και η Επωνυμία της Εταιρείας ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου.

Μετά την κατάθεση αποστέλλονται οπωσδήποτε στη διεύθυνση samolada@agro.auth.gr  ή mourtzinos@agro.auth.gr  τα αρχεία:

1. Το έντυπο κατάθεσης

2. Τα φορολογικά στοιχεία για την έκδοση των τιμολογίων (για Εταιρείες) ή  Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ και διεύθυνση κατοικίας για την έκδοση αποδείξεων (για Φυσικά πρόσωπα).

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κο Ιωάννη Μουρτζίνο  (mourtzinos@agro.auth.gr,  2310 991637)  ή την κα Μαρία Σαμολαδά (samolada@agro.auth.gr, 2310 991677).

 

              Ο Πρόεδρος της                                      Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                              του Προγράμματος
          καθηγητής Σ.  Βες                                    επίκ. καθηγητής Ι. Μουρτζίνος

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Σάββατο, Μάρτιος 18, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Φεβρουάριος 6, 2017 to Κυριακή, Μάρτιος 12, 2017