Προκήρυξη Προγράμματος «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»

Χρόνος υλοποίησης: 20 Μαΐου - 17 Ιουνίου 2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο: «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης, ο τρόπος διαβάσματος του παιχνιδιού στις τέσσερις φάσεις, η ερμηνεία της καταγραφής των reports από τους αναλυτές αγώνων και ο προπονητικός σχεδιασμός για την βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε ατομικό, υποομαδικό και ομαδικό επίπεδο. 

Αναγκαιότητα του προγράμματος εξειδίκευσης

Η ανάλυση της απόδοσης τόσο σε ατομικό, υποομαδικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο στο άθλημα του ποδοσφαίρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την προετοιμασία των παικτών μέσα στον μικρόκυκλο και ιδιαίτερα στην αγωνιστική περίοδο. Έτσι, η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου τόσο οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όσο και οι προπονητές ποδοσφαίρου να επιδράσουν με αποτελεσματικό τρόπο στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών και της ομάδας ως σύνολο.

Σήμερα, δεν υπάρχουν πολλά στελέχη και επαγγελματίες με εξειδίκευση στον τομέα αυτό, και ειδικότερα στη θεωρία ανάλυσης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και της μεταφοράς των δεδομένων από τη θεωρία στην πράξη. Η χρήση της βιντεοανάλυσης της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε τεχνικο-τακτική συμπεριφορά και σε φυσικές ικανότητες, σε συνδυασμό με ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας και των προπονητών ποδοσφαίρου. Επιπλέον, η απουσία αντίστοιχου προγράμματος διεθνώς θα προσδώσει ένα σημαντικό εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτού του πιστοποιητικού εξειδίκευσης.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 48 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων και στην ενότητα της παρουσίασης της πρακτικής εφαρμογής. Αναλυτικότερα, η εκπαιδευτική επάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Α. Θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης, ώρες διδασκαλίας 32, κεντρικό αμφιθέατρο ΤΕΦΑΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

 • Εισαγωγή στα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο ποδόσφαιρο
 • Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του αναλυτή αγώνων ποδοσφαίρου στο προπονητικό team
 • Θεωρητική προσέγγιση ανάλυσης παιχνιδιού – Σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή
 • Μέθοδοι παρατήρησης – Στατιστική ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων αγώνων ποδοσφαίρου
 • Δυνατότητες της εφαρμογής SportScout για την ανάλυση τακτικής στο ποδόσφαιρο - Παρουσίαση της πλατφόρμας SPORTSCOUT
 • Νέες τεχνολογίες  – TACT-X
 • Στατιστική ανάλυση ποιοτικών τεχνικο-τακτικών χαρακτηριστικών
 • Παρουσίαση πλατφόρμας WYSCOUT
 • Νεότερα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
 • Παρουσίαση πλατφόρμας ALLINSTAT SCOUT
 • Ο ρόλος και οι απαιτήσεις των θέσεων στους σύγχρονους σχηματισμούς
 • Ανίχνευση (Scouting) ποδοσφαιριστών
 • Η αθλητική πλατφόρμα ανάλυσης και προβολής ταλέντων athlenda
 • Τεχνικο-τακτική ανάλυση ατομικών και υποομαδικών αγωνιστικών ενεργειών
 • Αναλύσεις αγώνων ποδοσφαίρου με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
 • Φυσιολογικές απαιτήσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
 • Προπόνηση τεχνικο-τακτικής και φυσικής κατάστασης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο – Μια ολιστική προσέγγιση
 • Παρουσίαση εφαρμογών νέων τεχνολογιών για την ανάλυση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών

Β. Πρακτική εφαρμογή (δια ζώσης, ώρες διδασκαλίας 16, κεντρικό αμφιθέατρο ΤΕΦΑΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

 • Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα ποδοσφαιριστή της ομάδας σου
 • Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα γραμμής της ομάδας σου
 • Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα της ομάδας σου
 • Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα αντίπαλης ομάδας

 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνει με πρωτόκολλα ανάλυσης αγώνων (θεωρητική προσέγγιση - βιντεοανάλυση) και παρουσίαση της εφαρμογής ανάλυσης παιχνιδιού.

Υλικό διδασκαλίας

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις όλων των διαλέξεων συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοκόλλων αξιολόγησης. Επίσης, θα υπάρξει πρόσβαση στη βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων με χορήγηση κωδικών από το ΚΗΔ του ΑΠΘ κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδίκευση το Ποδόσφαιρο και σε προπονητές Ποδοσφαίρου όλων των επιπέδων.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης (μόνο για τους επιτυχόντες)

(β) Βεβαίωση συμμετοχής (χωρίς αξιολόγηση)

 Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 6 Μαρτίου έως 19 Μαΐου 2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι σπουδών - Διπλώματα

Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες μαθημάτων

 • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 240 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: η 1η δόση συνοδεύεται με την αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα, και η 2η δόση (έως πριν την έναρξη του προγράμματος).
 • Η επιλογή θα γίνει βάση σειράς προτεραιότητας με την ταυτόχρονη καταβολή της 1ης δόσης του προγράμματος.
 • Μόλις γίνει η κατάθεση, θα πρέπει να αποστείλετε τα καταθετήρια στη γραμματεία του προγράμματος ηλεκτρονικά στο email: liab@phed.auth.gr.
 • Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει δια ζώσης με εισηγήσεις και διαλέξεις των θεματικών ενοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) της τράπεζας Πειραιώς:

 

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: 5202-057157-381

IBAN: CR9401722020005202057157381

Αιτιολογία: Κωδικός Έργου 94379 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ συμμετέχοντος

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος

έναρξη: 20 Μαΐου 2017

Σάββατο 20 Μαΐου και ώρα 15.00 – 21.00 & Κυριακή 21 Μαΐου 09.00 – 13.00 & 15.00 -21.00

Σάββατο 27 Μαΐου και ώρα 15.00 – 21.00 & Κυριακή 28 Μαΐου 09.00 – 13.00 & 15.00 -21.00

Σάββατο 17 Ιουνίου και ώρα 15.00 – 21.00 & Κυριακή 18 Ιουνίου 09.00 – 13.00 & 15.00 -21.00

λήξη: 18 Ιουνίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310 992232 & 2310 992250 καθημερινά τις ώρες 12.00-14.00, καθώς και στα email: liab@phed.auth.gr ή tommet@phed.auth.gr.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                      Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                     του Προγράμματος

    Σ. Bες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                   Θ. Μεταξάς, Αν. Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Σάββατο, Μάιος 20, 2017
λήξη: 
Κυριακή, Ιούνιος 18, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Μάρτιος 6, 2017 to Παρασκευή, Μάιος 19, 2017