Προκήρυξη Προγράμματος «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (β΄ κύκλος)

«Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»

Χρόνος υλοποίησης: 27 Οκτωβρίου - 19 Νοεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο: «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης, ο τρόπος διαβάσματος του παιχνιδιού στις τέσσερις φάσεις, η ερμηνεία της καταγραφής των reports από τους αναλυτές αγώνων και ο προπονητικός σχεδιασμός για την βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε ατομικό, υποομαδικό και ομαδικό επίπεδο. 

Αναγκαιότητα του προγράμματος εξειδίκευσης

Η ανάλυση της απόδοσης τόσο σε ατομικό, υποομαδικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο στο άθλημα του ποδοσφαίρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την προετοιμασία των παικτών μέσα στον μικρόκυκλο και ιδιαίτερα στην αγωνιστική περίοδο. Έτσι, η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου τόσο οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όσο και οι προπονητές ποδοσφαίρου να επιδράσουν με αποτελεσματικό τρόπο στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών και της ομάδας ως σύνολο.

Σήμερα, δεν υπάρχουν πολλά στελέχη και επαγγελματίες με εξειδίκευση στον τομέα αυτό, και ειδικότερα στη θεωρία ανάλυσης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και της μεταφοράς των δεδομένων από τη θεωρία στην πράξη. Η χρήση της βιντεοανάλυσης της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε τεχνικο-τακτική συμπεριφορά και σε φυσικές ικανότητες, σε συνδυασμό με ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας και των προπονητών ποδοσφαίρου. Επιπλέον, η απουσία αντίστοιχου προγράμματος διεθνώς θα προσδώσει ένα σημαντικό εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτού του πιστοποιητικού εξειδίκευσης.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 48 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων και στην ενότητα της παρουσίασης της πρακτικής εφαρμογής. Αναλυτικότερα, η εκπαιδευτική επάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Α. Θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης, ώρες διδασκαλίας 32, κεντρικό αμφιθέατρο ΤΕΦΑΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

Εισαγωγή στα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο ποδόσφαιρο

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του αναλυτή αγώνων ποδοσφαίρου στο προπονητικό team

Θεωρητική προσέγγιση ανάλυσης παιχνιδιού – Σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή

Μέθοδοι παρατήρησης – Στατιστική ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων αγώνων ποδοσφαίρου

Στατιστική ανάλυση ποιοτικών τεχνικο-τακτικών χαρακτηριστικών

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο

Νεότερα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο

Σχεδιαστικά προγράμματα – Λογισμικά προγράμματα ανάλυσης αγώνων ποδοσφαίρου

Παρουσίαση πλατφόρμας WYSCOUT

Παρουσίαση πλατφόρμας ALLINSTAT SCOUT

Τεχνικές σύγχρονου scouting ποδοσφαιριστών - Ανίχνευση (Scouting) ποδοσφαιριστών

Ατομική ανάλυση της ποδοσφαιρικής απόδοσης και του προφίλ αγωνιστικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

Αναλύσεις αγώνων ποδοσφαίρου με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών

Δυνατότητες της εφαρμογής SportScout για την ανάλυση τακτικής στο ποδόσφαιρο - Παρουσίαση της πλατφόρμας SPORTSCOUT

Η αθλητική πλατφόρμα ανάλυσης και προβολής ταλέντων athlend

Παρουσίαση εφαρμογών νέων τεχνολογιών για την ανάλυση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών με τη χρήση GPS monitoring – Μια ολιστική προσέγγιση

Β. Πρακτική εφαρμογή (δια ζώσης, ώρες διδασκαλίας 16, κεντρικό αμφιθέατρο ΤΕΦΑΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα ποδοσφαιριστή της ομάδας σου

Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα γραμμής της ομάδας σου

Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα της ομάδας σου

Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα αντίπαλης ομάδας

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνει με πρωτόκολλα ανάλυσης αγώνων (θεωρητική προσέγγιση - βιντεοανάλυση) και παρουσίαση της εφαρμογής ανάλυσης παιχνιδιού.

Υλικό διδασκαλίας

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις όλων των διαλέξεων συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοκόλλων αξιολόγησης. Επίσης, θα υπάρξει πρόσβαση στη βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων με χορήγηση κωδικών από το ΚΗΔ του ΑΠΘ κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδίκευση το Ποδόσφαιρο και σε προπονητές Ποδοσφαίρου όλων των επιπέδων.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης (μόνο για τους επιτυχόντες)

(β) Βεβαίωση συμμετοχής (χωρίς αξιολόγηση)

 Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/7 έως 25/10/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο pdf:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι σπουδών - Διπλώματα

Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες μαθημάτων

  • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 240 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: η καταβολή της 1ης δόσης συνοδεύεται ταυτόχρονα με την αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα, και η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης (έως πριν την έναρξη του προγράμματος).
  • Η επιλογή θα γίνει βάση σειράς προτεραιότητας με την ταυτόχρονη καταβολή της 1ης δόσης του προγράμματος.
  • Μόλις γίνει η κατάθεση, θα πρέπει να προσκομίσετε τα καταθετήρια στη γραμματεία του προγράμματος ηλεκτρονικά στο email:liab@phed.auth.gr.
  • Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει δια ζώσης με εισηγήσεις και διαλέξεις των θεματικών ενοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) της τράπεζας Πειραιώς:

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: 5202-057157-381

IBAN: GR9401722020005202057157381

Αιτιολογία: Κωδικός Έργου 94379 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ συμμετέχοντος

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος

έναρξη: 27 Οκτωβρίου 2017

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13.00 – 21.00

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 – 13.00 & 15.00 – 20.00  

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017  και ώρα 09.00 – 17.00

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 – 21.00

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00 – 21.00 

Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017  και ώρα 09.00 – 17.00

λήξη: 19 Νοεμβρίου 2017

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 20 Ιουλίου – 25 Οκτωβρίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310 992232 & 2310 992250 & 6944263138 καθημερινά τις ώρες 12.00-14.00, καθώς και στα email: liab@phed.auth.gr ή tommet@phed.auth.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                      Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                     του Προγράμματος

                  Σ. Bες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                   Θ. Μεταξάς, Αν. Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Πέμπτη, Οκτώβριος 26, 2017
λήξη: 
Κυριακή, Δεκέμβριος 10, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Ιούλιος 20, 2017 to Τετάρτη, Οκτώβριος 25, 2017