Προκήρυξη Προγράμματος «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών» (γ΄ κύκλος)

Χρόνος υλοποίησης: 18 Μαΐου  - 10 Ιουνίου 2018

Στο πλαίσιο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο: «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης, ο τρόπος διαβάσματος του παιχνιδιού στις τέσσερις φάσεις, η ερμηνεία της καταγραφής των reports από τους αναλυτές αγώνων και ο προπονητικός σχεδιασμός για τη βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε ατομικό, υποομαδικό και ομαδικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ένα συνεκτικό, σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που αντανακλά τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας με σκοπό να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη όσων εργάζονται στο ποδόσφαιρο, ή σε ένα στενά συνδεδεμένο τομέα.

Αναγκαιότητα του προγράμματος εξειδίκευσης

Η ανάλυση της απόδοσης τόσο σε ατομικό, υποομαδικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο στο άθλημα του ποδοσφαίρου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την προετοιμασία των παικτών μέσα στον μικρόκυκλο και ιδιαίτερα στην αγωνιστική περίοδο. Έτσι, η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου τόσο οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όσο και οι προπονητές ποδοσφαίρου να επιδράσουν με αποτελεσματικό τρόπο στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών και της ομάδας ως σύνολο.

Σήμερα, δεν υπάρχουν πολλά στελέχη και επαγγελματίες με εξειδίκευση στον τομέα αυτό, και ειδικότερα στη θεωρία ανάλυσης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, καθώς και της μεταφοράς των δεδομένων από τη θεωρία στην πράξη. Περισσότερο από ποτέ, το ποδόσφαιρο καθοδηγείται από στατιστικές και ανάλυση. Από την ικανότητα των παικτών στις ιδιότητές τους στο παιχνίδι, οι αριθμοί παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στο σύγχρονο παιχνίδι. Αυτό το πρόγραμμα εξετάζει σε βάθος τους αριθμούς, παράλληλα με τους θεωρητικούς και πρακτικούς προπονητικούς κλάδους.

Η χρήση της βιντεοανάλυσης της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε τεχνικο-τακτική συμπεριφορά και σε φυσικές ικανότητες, σε συνδυασμό με ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές προϋποθέσεις στην αγορά εργασίας των αποφοίτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας και των προπονητών ποδοσφαίρου. Επιπλέον, η απουσία αντίστοιχου προγράμματος στην ελληνική επικράτεια θα προσδώσει ένα σημαντικό εργασιακό πλεονέκτημα στους κατόχους αυτού του πιστοποιητικού εξειδίκευσης.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια συστηματική και εις βάθος κατανόηση της γνώσης και μια κριτική συνειδητοποίηση των τρεχόντων προβλημάτων ή / και νέων γνώσεων για την προηγμένη μελέτη της ανάλυσης ποδοσφαίρου. Οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν την προηγμένη γνώση και κατανόηση της ανάλυσης ποδοσφαίρου για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν συστηματικά και δημιουργικά προβλήματα, και να γνωστοποιήσουν με σαφήνεια τα συμπεράσματά τους.

Η εφαρμοσμένη ανάλυση αγώνα ποδοσφαίρου θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των βασικών θεμελιωδών αρχών και αρχών της ανάλυσης ποδοσφαιρικών αγώνων, ενσωματώνοντας τη θεωρία με την πρακτική και μοιράζοντας τη γνώση και την κατανόηση μέσω συζήτησης.

Το εφαρμοσμένο στοιχείο της ανάλυσης ποδοσφαιρικού αγώνα θα επιτρέψει να αποκτήσετε εμπειρία και να κατανοήσετε την ανάλυση αντιστοίχισης, το υλικό, το λογισμικό και τα προγράμματα. Θα μάθετε τι απαιτεί ένας αναλυτής για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε διάφορες καταστάσεις, αναπτύσσοντας τις αντανακλαστικές δεξιότητες και προσδιορίζοντας ποιες θεωρίες είναι οι πλέον εφαρμόσιμες όταν εργάζεστε σε ένα συγκεκριμένο εφαρμοσμένο πλαίσιο ανάλυσης επιδόσεων. Τέλος, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε σύγχρονα προγράμματα ανάλυσης, να ενσωματώνετε τη θεωρία με την πρακτική και τη συμπεριφορά και στη συνέχεια να παρέχετε ανάλυση των επιδόσεων στο πλαίσιο του ποδοσφαίρου.

Η κατανόηση στατιστικών και δεδομένων ποδοσφαίρου θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των βασικών θεμελιωδών αρχών και αρχών των ποδοσφαιρικών στατιστικών και δεδομένων, ενσωματώνοντας τη θεωρία με την πρακτική και μοιράζοντας τη γνώση και την κατανόηση μέσω ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης.

Το εφαρμοσμένο στοιχείο του ποδοσφαίρου θα επιτρέψει να αποκτήσετε εμπειρία και να κατανοήσετε τα δεδομένα. Θα μάθετε ποια δεδομένα χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε διάφορες καταστάσεις, αναπτύσσοντας τις αντανακλαστικές ικανότητες και προσδιορίζοντας ποιες θεωρίες είναι οι πλέον εφαρμόσιμες όταν εργάζεστε σε ένα συγκεκριμένο εφαρμοσμένο ποδοσφαιρικό πλαίσιο. Θα μάθετε πώς να αναλύετε τα δεδομένα, να ενσωματώνετε τη θεωρία με την πρακτική και να εργάζεστε με διαφορετικά τμήματα ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου, προκειμένου να βελτιώσετε την πρακτική και την απόδοσή σας.

Περιεχόμενο του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 48 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων και στην ενότητα της παρουσίασης της πρακτικής εφαρμογής. Αναλυτικότερα, η εκπαιδευτική επάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Α. Θεωρητική κατάρτιση (δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως, ώρες διδασκαλίας 32, κεντρικό αμφιθέατρο ΤΕΦΑΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

Εισαγωγή στα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο ποδόσφαιρο

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του αναλυτή αγώνων ποδοσφαίρου στο προπονητικό team

Θεωρητική προσέγγιση ανάλυσης παιχνιδιού – Σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή

Μέθοδοι παρατήρησης – Στατιστική ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων αγώνων ποδοσφαίρου

Στατιστική ανάλυση ποιοτικών τεχνικο-τακτικών χαρακτηριστικών

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο

Νεότερα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο

Σχεδιαστικά προγράμματα – Λογισμικά προγράμματα ανάλυσης αγώνων ποδοσφαίρου

Παρουσίαση πλατφόρμας WYSCOUT

Παρουσίαση πλατφόρμας ALLINSTAT SCOUT

Τεχνικές σύγχρονου scouting ποδοσφαιριστών - Ανίχνευση (Scouting) ποδοσφαιριστών

Ατομική ανάλυση της ποδοσφαιρικής απόδοσης και του προφίλ αγωνιστικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

Αναλύσεις αγώνων ποδοσφαίρου με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών

Δυνατότητες της εφαρμογής SportScout για την ανάλυση τακτικής στο ποδόσφαιρο - Παρουσίαση της πλατφόρμας SPORTSCOUT

Η αθλητική πλατφόρμα ανάλυσης και προβολής ταλέντων athleda

Παρουσίαση εφαρμογών νέων τεχνολογιών για την ανάλυση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών με τη χρήση GPS monitoring – Μια ολιστική προσέγγιση

Β. Πρακτική εφαρμογή (δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως, ώρες διδασκαλίας 16, κεντρικό αμφιθέατρο ΤΕΦΑΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη)

Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα ποδοσφαιριστή της ομάδας σου

Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα γραμμής της ομάδας σου

Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα της ομάδας σου

Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα αντίπαλης ομάδας

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνει με πρωτόκολλα ανάλυσης αγώνων (θεωρητική προσέγγιση - βιντεοανάλυση) και παρουσίαση της εφαρμογής ανάλυσης παιχνιδιού.

Υλικό διδασκαλίας

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις όλων των διαλέξεων συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοκόλλων αξιολόγησης. Επίσης, θα υπάρξει πρόσβαση στη βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων με χορήγηση κωδικών από το ΚΗΔ του ΑΠΘ κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδίκευση το Ποδόσφαιρο και σε προπονητές Ποδοσφαίρου όλων των επιπέδων.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα χορηγηθούν:

(α) Πιστοποιητικό κατάρτισης (μόνο για τους επιτυχόντες)

(β) Βεβαίωση συμμετοχής (χωρίς αξιολόγηση)

 Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 26/3 έως 17/5/2018 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο pdf:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι σπουδών - Διπλώματα

Κριτήρια επιλογής και πληροφορίες μαθημάτων

  • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 240 ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ ή σε δύο δόσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: η καταβολή της 1ης δόσης συνοδεύεται ταυτόχρονα με την αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα, και η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης (έως πριν την έναρξη του προγράμματος).
  • Η επιλογή θα γίνει βάση σειράς προτεραιότητας με την ταυτόχρονη καταβολή της 1ης δόσης του προγράμματος.
  • Μόλις γίνει η κατάθεση, θα πρέπει να προσκομίσετε τα καταθετήρια στη γραμματεία του προγράμματος ηλεκτρονικά στο email: liab@phed.auth.gr.
  • Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει δια ζώσης με εισηγήσεις και διαλέξεις των θεματικών ενοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) της τράπεζας Πειραιώς, ύστερα από ενημέρωση του υπευθύνου.

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος

έναρξη: 18 Μαΐου 2018

Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 17.00 – 21.00

Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και ώρα 09.00 – 14.00 & 15.00 – 21.00  

Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και ώρα 09.00 – 18.00

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 11.00 – 21.00

Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 – 14.00 & 15.00 - 21.00  

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018  και ώρα 09.00 – 12.00

λήξη: 10 Ιουνίου 2018

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 26 Μαρτίου –  24 Μαΐου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310 992232 & 2310 992250 & 6944263138 καθημερινά τις ώρες 12.00-14.00, καθώς και στα email: liab@phed.auth.gr ή tommet@phed.auth.gr.

          Ο Αν. Πρόεδρος του Συμβουλίου                                  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΚΕΔΙΒΙΜ                                                             του Προγράμματος

                  Σ. Bες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                   Θ. Μεταξάς, Αν. Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Παρασκευή, Μάιος 18, 2018
λήξη: 
Κυριακή, Ιούνιος 10, 2018
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Μάρτιος 26, 2018 to Πέμπτη, Μάιος 17, 2018