Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 3»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 3»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ υλοποιείται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Σεμινάριο Γλωσσικής Κατάρτισης με τίτλο «Γαλλική Γλώσσα Ειδίκευσης στον τομέα του Δικαίου: Ενότητα 3».

Στόχοι του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των αποφοίτων και των επαγγελματιών του νομικού χώρου με τη Γαλλική γλώσσα σε θέματα νομικού περιεχομένου καθώς και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στη γαλλική για όσους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές ή να εργαστούν σε γαλλόφωνες χώρες.

Η επιμόρφωση αποτελείται από 3 ενότητες 450 συνολικά ωρών. Η παρούσα πρόσκληση αφορά την 3η Ενότητα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων για την κάθε ενότητα διαρκεί περίπου 3 μήνες. Το περιεχόμενο της 3ης ενότητας διαρθρώνεται ως εξής:

Ενότητα 3 (150 ώρες):

- Εμπορικό Δίκαιο

- Συνταγματικό Δίκαιο

- Διοικητικό Δίκαιο

- Ποινικό Δίκαιο

 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Το σεμινάριο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου μέσω αυθεντικών νομικών κειμένων. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα να κατακτήσουν το ειδικό νομικό λεξιλόγιο μέσω αυθεντικών κειμένων καθώς επίσης και να το χρησιμοποιήσουν σε επαγγελματικές περιστάσεις επικοινωνίας.

Το σεμινάριο εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση της δομής και για την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού και προφορικού λόγου που εντάσσονται στις θεματικές του δικαίου.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ανταποκριθούν σε επαγγελματικές και ακαδημαϊκές επικοινωνιακές περιστάσεις, όπως η αναζήτηση εργασίας, η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης ή και μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη συνεργασία τους με ξένους φορείς και ιδιώτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα που απαιτούνται για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστών, για τον διαγωνισμό Συμβολαιογράφων καθώς και για την προετοιμασία των υποψηφίων για την απόκτηση του Diplôme de français professionnel juridique B2 του Chambre de commerce et d’industrie - Paris Ile-de-France.

Κοινό

Το σεμινάριο απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές Νομικής σε γαλλόφωνες χώρες και σε κατόχους πτυχίου Νομικής Σχολής, που ειδικεύονται ή εργάζονται σε διάφορους τομείς του δικαίου και επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα σε θέματα που άπτονται του δικαίου και της άσκησης νομικών επαγγελμάτων.

Το πρόγραμμα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν καθηγητές της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας που επιθυμούν να ειδικευτούν στο ειδικό θεματικό πεδίο της Γαλλικής Γλώσσας του Δικαίου καθώς και σε μεταφραστές ή διερμηνείς.

Απαιτούμενο Επίπεδο Γλωσσομάθειας

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων απαιτείται επίπεδο γλωσσομάθειας B1/B2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν απλές γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, Internet, Skype).

Περίοδος πραγματοποίησης

Το σεμινάριο της τρίτης ενότητας έχει διάρκεια 150 ωρών και θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Κόστος

Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενότητα ανέρχεται στο ποσό των 380 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις).

Όσοι παρακολουθήσουν και τις 3 ενότητες θα έχουν έκπτωση 15% στην τρίτη ενότητα.

Διδάσκοντες

Στο πρόγραμμα θα διδάξει η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κα Ευαγγελία Μουσούρη, καθώς και επιστημονικοί συνεργάτες του ΑΠΘ και του εξωτερικού, των οποίων οι διδακτορικές σπουδές, η ερευνητική δραστηριότητα και η διδακτική εμπειρία συνάδουν με το περιεχόμενο του σεμιναρίου.

 

Μετά το πέρας της παρακολούθησης θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (ECTS).

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1/7/2018 έως 31/7/2018 και μόνον ηλεκτρονικά (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα
  • Τίτλοι Σπουδών
  • Πιστοποιητικά τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την υπεύθυνη του προγράμματος Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Μουσούρη (mousouri@frl.auth.gr).

Όσον αφορά στην υποβολή της αίτησης, πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του προγράμματος, (an.ioannidou@yahoo.gr – τηλ. 6942485129 επικοινωνίας 16.00-19.00).

 

Ο Αν. Πρόεδρος του Συμβουλίου                                               Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

ΚΕΔΙΒΙΜ                                                           του Προγράμματος

           Σ. Βες, Καθηγητής                                               Ε. Μουσούρη, Επίκ. Καθηγήτρια

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Κυριακή, Ιούλιος 1, 2018 to Τρίτη, Ιούλιος 31, 2018