Προκήρυξη Προγράμματος «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Θέματα Φυσικοχημικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Πόσιμου Νερού»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Σεμινάρια Κατάρτισης σε Θέματα Φυσικοχημικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Πόσιμου Νερού»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Σεμινάρια Κατάρτισης σε Θέματα Φυσικοχημικής Ανάλυσης και Διαχείρισης Πόσιμου Νερού».

Τo προβλεπόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης επικεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης του πόσιμου νερού και τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων και ρύπων σύγχρονου ενδιαφέροντος, όπως ο ολικός οργανικός άνθρακας (TOC).

Το εφαρμοσμένο αυτό σεμινάριο κατάρτισης χωρίζεται σε δύο βασικές θεματικές ενότητες.  Η πρώτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει την εκμάθηση προσδιορισμού βασικών φυσικοχημικών παραμέτρων του πόσιμου νερού, όπως αυτές ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001,  με τη χρήση κλασσικών τεχνικών ανάλυσης.

Επιπροσθέτως διδάσκονται εφαρμογές ανάλυσης βαρέων μετάλλων με φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις   πάνω στον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων με τη χρήση της ατομικής απορρόφησης και συγκεκριμένα:

1.    φούρνου θερμαινόμενου γραφίτη

2.    φλόγας

3.    τεχνικής FIAS και μεθόδου υδριδίων (προσαδιορισμός Αρσενικού - Υδραργύρου).

 

Στα πλαίσια του προσδιορισμού βαρέων μετάλλων σε υδατικά και στερεά δείγματα, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση πάνω στην επεξεργασία δειγμάτων με τη μέθοδο εκχύλισης με τη χρήση μικροκυμάτων (ΜΑΕ).

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στόχο αποτελεί οι συμμετέχοντες να μπορούν να:

  • προσδιορίζουν διάφορες φυσικοχημικές παραμέτρους ο έλεγχος των οποίων είναι απαραίτητος στο πόσιμο νερό, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001,
  • αναλύουν, ερμηνεύουν και αξιολογούν αποτελέσματα για τη συγκέντρωση διαφόρων ανόργανων ρύπων στο πόσιμο νερό,
  • προσδιορίζουν βαρέα μέταλλα,
  • κατέχουν βασικές γνώσεις ανάλυσης διαφόρων ρύπων που μπορεί να εισέρθουν στο νερό.

 

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις περιβαλλοντικών αναλύσεων και συγκεκριμένα γνώσεις ατομικής απορρόφησης και προσδιορισμού βαρέων μετάλλων. Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελεί μια εμβάθυνση σε τεχνολογίες και μεθόδους ανάλυσης σε συνδυασμό με την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα εξειδικεύονται στη χρήση μιας σειράς αναλυτικών οργάνων που θα αποτελέσουν απαραίτητα εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους σε ένα αναλυτικό εργαστήριο.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην πλειοψηφία τους απογευματινές ώρες και ύστερα από συνεννόηση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων για τις ακριβείς ώρες και μέρες. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν γραπτές σημειώσεις σχετικά με το αντικείμενο που θα διδάσκονται κάθε φορά.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

(α) διπλωματούχους Χημικούς ή απόφοιτους σχολών περιβαλλοντικής ή εργαστηριακής ανάλυσης

(β) επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων, απόφοιτους φαρμακευτικών ή ιατρικών σχολών και συναφών επιστημών

(γ) σε όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη να αποκτήσουν γνώσεις περιβαλλοντικών αναλύσεων και συγκεκριμένα ατομικής απορρόφησης.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής  και 

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 7/9 έως 6/10/2017 και μόνον ηλεκτρονικά και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και Τίτλοι Σπουδών. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια θα διαρκέσουν 30 ώρες και οι ώρες θα κανονιστούν ύστερα  από συνεννόηση με τους εκπαιδευομένους, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πλήρης παρακολούθησης. Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται για τις 9/10/2017.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των  270 Ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ στην αρχή του Προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Φυτιάνο Κων/νο (fyti@chem.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-997873, 997799, 6973673680 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                 Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                του Προγράμματος

      Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                Κ. Φυτιάνος, Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 9, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 7, 2017 to Παρασκευή, Οκτώβριος 6, 2017