Οδηγίες προς τους αξιολογητές

  1. κατεβάστε την ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης  σε μορφή doc
  2. συμπληρώστε την στον υπολογιστή σας
  3. καταθέστε την σε μορφή doc ή pdf με επισύναψη σε  ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη διεύθυνση  diaviou@auth.gr