Προκήρυξη Προγράμματος «7οΕκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και Πρακτική Εξάσκηση σε προπλάσματα πυέλου και ζωικό ιστό»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«7οΕκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και Πρακτική Εξάσκηση σε προπλάσματα πυέλου και ζωικό ιστό»

Η ενδοσκοπική χειρουργική έχει γνωρίσει μεγάλη εξάπλωση τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν όλο το φάσμα των γυναικολογικών επεμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις αρχές της λαπροσκοπικής χειρουργικής. Η καθημερινή εφαρμογή της στα χειρουργεία καθιστά αναγκαία την εκπαίδευση όλων των συναδέλφων. Είναι χαρακτηριστικό πως η βασική εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών, σύμφωνα με την EBCOG, περιλαμβάνει και την εξοικείωση τους με τις ενδοσκοπικές τεχνικές.

Η Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Α.Π.Θ. είναι πρωτοπόρα στην εφαρμογή αυτών των τεχνικών, και χάρη στο εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτει, η λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική στην αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων αποτελεί πρακτική επιλογής. Το «7οΕκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και Πρακτική Εξάσκηση σε προπλάσματα πυέλου και ζωικό ιστό», αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων αντίστοιχων εκδηλώσεων που οργάνωσε η κλινική μας τα τελευταία χρόνια.

Το Σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη και περιλαμβάνει:

α) το θεωρητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με διαλέξεις - εισηγήσεις από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους εξειδικευμένους ομιλητές, που θα καλύψουν μεγάλη θεματολογία αναφορικά με την θέση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων.

β) το πρακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και πρακτική εξάσκηση σε ειδικά προκατασκευασμένα προπλάσματα, αλλά και ζωικούς ιστούς. Το δεύτερο μέρος θα έχει περιορισμένο αριθμό εκπαιδευόμενων (μέγιστος αριθμός 30 άτομα). Ο περιορισμός αυτός των συμμετεχόντων στο πρακτικό μέρος του σεμιναρίου κρίνεται αναγκαίος, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε αυτό.

Στόχος είναι να  υπάρξει η καλύτερη παροχή γνώσεων στα θέματα που άπτονται της γυναικολογικής λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η δυνατότητα ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμού στα ζητήματα της θεραπευτικής εφαρμογής των ενδοσκοπικών μεθόδων, καθώς και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στις τεχνικές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη δήλωση συμμετοχής θα βρείτε εδώ.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                        Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

      Δια Βίου Μάθησης                                                            του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                    Θεόδ. Θεοδωρίδης, Επίκ. Καθηγητής, ΑΠΘ

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 2, 2016
λήξη: 
Σάββατο, Δεκέμβριος 3, 2016
Συνημμένα αρχεία: