Ημερίδα: "Καινοτομική προσέγγιση σε θέματα εκπαίδευσης"

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο  Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Ιωάννης  Α. Μυλόπουλος

και η Αντιπρύτανις Έρευνας Καθηγήτρια Σοφία Κουΐδου – Ανδρέου σας προσκαλούν

την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 και ώρα 17:30 στην  ημερίδα που διοργανώνει η Επιτροπή Ερευνών με θέμα: «Καινοτομική προσέγγιση σε θέματα εκπαίδευσης» στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α) Α.Π.Θ., το οποίο βρίσκεται στην  οδό Τρίτης Σεπτεμβρίου μεταξύ του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και της Φοιτητικής Λέσχης.

    Ο Πρύτανης                                                                               Η  Αντιπρύτανις  Έρευνας .                                                                                         &  Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών   Ιωάννης Α. Μυλόπουλος                                                      Σοφία Κουΐδου – Ανδρέου