Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος

«Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υλοποιείται για δεύτερη φορά το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση».

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα προσεγγίζει καινοτόμα και διεπιστημονικά τα υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος, μέσω μιας σύγχρονης συγκροτημένης διδακτικής μεθοδολογίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

Στόχοι του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και πρακτικού οδηγού, που θα λειτουργήσει ως μέσον για την προσέγγιση και κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.

Ειδικότερα, το επιμορφωτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

1.     Να οδηγήσει τους επιμορφουμένους στην κατανόηση της γλωσσικής ταυτότητας και δομής των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.

2.     Να συμβάλει στην καλλιέργεια της μεταφραστικής κριτικής ικανότητας των επιμορφουμένων, αξιοποιώντας υπάρχουσες μεταφραστικές αποδόσεις.

3.     Να επισημάνει τα αγιογραφικά δηλούμενα και συνδηλούμενα, την ευρείας έκτασης πρόσληψη και αξιοποίηση του αγιογραφικού και πατερικού λόγου.

4.     Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής προσέγγισης, να αναδείξει τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδος, καθώς και θέματα λειτουργικά και ποιμαντικά.

 

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Α. Σε Ποιους Απευθύνεται 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

·         πτυχιούχους που προέρχονται από τους χώρους της Θεολογίας, της Φιλολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,

·         μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, που ασχολούνται με τον διεπιστημονικό χώρο της γλωσσικής μελέτης κειμένων θεολογικού περιεχομένου,

·         εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να διευρύνουν το διδακτικό τους αντικείμενο διαθεματικά με την αξιοποίηση εκκλησιαστικών κειμένων και,

·         όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας και την ουσιαστική εννοιολογική κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων.

Β. Διδακτική Μεθοδολογία & Αξιολόγηση

Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει τις διαλέξεις και τα ηλεκτρονικά μαθήματα στον προσωπικό ελεύθερο χρόνο του, δίχως χρονικές και τοπικές δεσμεύσεις.

Για την καλύτερη διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Θεολογίας, Φιλολογίας και Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α..

Η δομή κάθε διδακτικής ενότητας είναι διμερής:

  I.        Το πρώτο μέρος αφορά τη διδασκαλία των θεωρητικών θεμάτων, η οποία πραγματοποιείται με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και πρωτότυπο διδακτικό υλικό.

 II.        Το δεύτερο μέρος συνιστά το εκτενέστερο στοιχείο του προγράμματος και αφορά τη γλωσσική ανάλυση και το θεολογικό υπομνηματισμό των υμνογραφικών  κειμένων της Μ. Εβδομάδος. Η μελέτη και η ανάλυση των κειμένων υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων Moodle. 

Η ανάρτηση του καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σταδιακά, σε εβδομαδιαία βάση.

Η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει ασκήσεις και ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης, που  αξιολογούνται είτε αυτόματα είτε από τους διδάσκοντες.

Γ. Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τέσσερις μήνες (μέσα Οκτωβρίου 2016 έως μέσα Φεβρουαρίου 2017).

Δ. Πιστοποίηση

Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 190 Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το e-book με όλο το καινοτόμο υλικό.

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 5/9 έως 9/10/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Τίτλους Σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των επιμορφωτικών Προγραμμάτων https://hymnologica.com/ και να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Προγράμματος, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση infoglossa@theo.auth.gr, και στο τηλέφωνο 2310.997112 κατά τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή, 10.00 π.μ.-12.00 μ.μ..

 

               Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                     Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

                    Δια Βίου Μάθησης                                                      του Προγράμματος

            Σ. Βες, Καθηγητής Α.Π.Θ.                             Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 17, 2016
λήξη: 
Τρίτη, Ιανουάριος 31, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 5, 2016 to Κυριακή, Οκτώβριος 9, 2016