Προκήρυξη Προγραμμάτων του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Β.Ε. Α.Π.Θ.

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.  θα υλοποιηθούν προγράμματα του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ. (http://www.kbe.auth.gr) :

1. Οι Βυζαντινές πόλεις στο Βαλκανικό χώρο

Αίτηση Συμμετοχής εδώ

2. Θεσμοί του Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου

Αίτηση Συμμετοχής εδώ

3. Η Κωνσταντινούπολη ως κέντρο της Βυζαντινής Θεολογίας

Αίτηση Συμμετοχής εδώ

4. Η βυζαντινή και μεσαιωνική κοινωνία. Μια παράλληλη (;) πορεία από τον 4ο στον 15ο αι.

Αίτηση Συμμετοχής εδώ

5. Η βυζαντινή λογοτεχνία στην παλαιολόγεια εποχή (1261-1453)

Αίτηση Συμμετοχής εδώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος e-mail: info@kbe.auth.gr , τηλ. : 2310-992002, 992003

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                              Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι

Δια Βίου Μάθησης                                                  των Προγραμμάτων    

Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                   Aθ. Σέμογλου, Καθηγητής, ΑΠΘ

                                                                        Δαφ. Παπαδάτου, Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ
                                                                              Χρ. Αραμπατζής, Καθηγητής, ΑΠΘ
                                                                                Πολ. Κατσώνη, Καθηγήτρια, ΑΠΘ
                                                                              Ηλ. Ταξίδης, Επίκ.Καθηγητής, ΑΠΘ