Προκήρυξη Προγραμμάτων Πιστοποίησης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα:

1. «Ετήσιο Πρόγραμμα Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Annual training program in total quality management and quality management systems – E-LEARNING)» 

αίτηση εδώ

2. «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO9001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας - Μετάβαση στο Νέο Πρότυπο ISO 9001:2015»

αίτηση εξ αποστάσεως εδώ

αίτηση δια ζώσης εδώ

3. «Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017»

αίτηση εξ αποστάσεως εδώ

αίτηση δια ζώσης εδώ

4. «Mεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)»

αίτηση εξ αποστάσεως εδώ

αίτηση δια ζώσης εδώ

5. «Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων  σύμφωνα με το πρότυπο  FSSC 22000 [: ISO 22000 : 2005 (TS 22002-TS 22004) - PAS 220:2008 ] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων»

αίτηση εξ αποστάσεως εδώ

αίτηση δια ζώσης εδώ

6.«Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο  EN ISO 22000:2018: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων»

αίτηση εξ αποστάσεως εδώ

αίτηση δια ζώσης εδώ

7. «Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015»

αίτηση εξ αποστάσεως εδώ

αίτηση δια ζώσης εδώ

8. «Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)»

αίτηση εξ αποστάσεως εδώ

αίτηση δια ζώσης εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κα Δήμητρα Λαμπροπούλου (dlambro@chem.auth.gr) τηλ. Επικοινωνίας : 2310-997687.

                                       Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

                                              των Προγραμμάτων

                                Δ. Λαμπροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια