Προκήρυξη Προγράμματος «Mεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

«Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)» δια ζώσης

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί δια ζώσης πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt ( επίπεδο I)».

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης, στο οποίο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες του Τμήματος Xημείας, Σχολής Θετικών επιστημών του ΑΠΘ, απευθύνεται κυρίως σε  όσους ασχολούνται ήδη με τη Διοίκηση ή τη Διασφάλιση Ποιότητας, Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό Εργαστηρίων, Μηχανικούς, Μελετητές, Σχεδιαστές Προϊόντων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Επιθεωρητές και Εργαστηριακούς Επαγγελματίες, σε λειτουργικούς managers, καθώς και σε στελέχη εταιρειών στις οποίες εφαρμόζεται ήδη ή υπάρχει η σκέψη για εφαρμογή κάποιων έργων βελτίωσης Lean 6σ, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες που επιδρούν στην ποιότητα και το κόστος του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας.

Σκοπός αυτού του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα εργαλεία και τις τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής προσέγγισης Διοίκησης ( Lean Six Sigma) μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων ασκήσεων και case studies.

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος επιμόρφωσης οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις για το Lean Six Sigma, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες έργου και να ελέγχουν αποτελεσματικά τις εσωτερικές διαδικασίες των τμημάτων τους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί το πρώτο βήμα για την πιστοποίηση στο πρώτο επίπεδο (Yellow Belt). Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα μετά την λήξη του προγράμματος επιμόρφωσης να δώσουν εξετάσεις (στα αγγλικά) μέσω του διεθνή φορέα πιστοποίησης IASSC για την απόκτηση του Six sigma Yellow belt certification σε αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο με το επιπλέον κόστος των 195$ ( 2 ώρες– 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής).

 

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης, διάρκειας 56 διδακτικών ωρών, διαρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες :

Εισαγωγή στο Lean / 6σ

8:00 - 11:00  Τι είναι το Έξι Σίγμα και πως μπορεί να συνδυαστεί με τη Λιτή Παραγωγή

11:00 - 12:00   Περιγραφή των βημάτων (DMAIC) και των εργαλείων καθώς και case studies κατανόησης κάθε βήματος

12:00 - 12:30   Διάλειμμα καφέ

12:30 – 13:30  Ανάλυση του συνόλου των εργαλείων και μεθοδολογιών της Λιτής Παραγωγής

13:30 – 18:00  case study

 

Define phase - Καθορισμός προβλήματος 

8:00 - 11:00  Προσδιορισμός προϊόντος ή διαδικασίας προς βελτίωση

11:00 - 12:00   Χαρτογράφηση υψηλού επιπέδου διαδικασίας

12:00 - 12:30   Διάλειμμα καφέ

12:30 – 13:30  Δημιουργία προσχεδίου έργου

13:30 – 18:00  Ταυτοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών

 

Measure phase – Μέτρηση

8:00 - 10:00      Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας

10:00 – 12:00   Διεξαγωγή μικρής έρευνας σχετικά με τον ευκολότερο τρόπο διεξαγωγής των μετρήσεων

12:00 - 12:30   Διάλειμμα καφέ

12:30 -18:00    Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής

 

Measure phase – Μέτρηση

8:00 - 10:00      Μέθοδος εκτίμησης των αποτυχιών και ανάλυσης αποτελεσμάτων (FMEA)

10:00 – 12:00   Στατιστικός έλεγχος της διαδικασίας (statistical process control)

12:00 - 12:30    Διάλειμμα καφέ

12:30 -13:30    Κανονική κατανομή και κανονικότητα ( Νοrmal distribution and Normality)

13:30- 18:00    Διαγράμματα ελέγχου

 

Control phase – Έλεγχος

8:00 - 10:00      Δημιουργία σχεδίου διαχείρισης και ελέγχου της διεργασίας

10:00 – 12:00  Εφαρμογή ελέγχου της λειτουργίας και εξακρίβωση των ικανοτήτων και των ορίων της

12:00 - 12:30   Διάλειμμα καφέ

12:30 -13:30    Καταγραφή των νέων μεθόδων

13:30- 18:00    Παρουσίαση αποτελεσμάτων και αποτύπωση συμπερασμάτων

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ και η χρονική διάρθρωση των δια ζώσης συνεδριών θα οριστικοποιηθεί μετά το τέλος της υποβολής των αιτήσεων.

 

Στους εκπαιδευόμενους του προγράμματος επιμόρφωσης «Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)», θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β)Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης με 3 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΕCTS)

 

Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 25/5/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

1.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα

2.       Τίτλοι Σπουδών

 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 650 Ευρώ. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων (50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% με την λήξη). Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος.

Στοιχεία Κατάθεσης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού

5202-057157-381

International Bank Account Number (IBAN)

GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

Code Bic (SWIFT address)

PIRBGRAA

Ο Δικαιούχος του λογαριασμού είναι: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  Α.Π.Θ. - ΚΕ.Δ.Ε.Α. - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 90635

Προσοχή!! Στο έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 90635 καθώς και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του συμμετέχοντος.

Το έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dlambro@chem.auth.gr. Στο αρχείο που θα αποσταλεί θα πρέπει να φαίνεται με ευκρίνεια το όνομα του καταθέτη και ο κωδικός του έργου.

 

Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

  • 10% σε απόφοιτους του ΑΠΘ, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων, συμμετέχοντες σε κύκλο άλλου προγράμματος που διοργανώνεται από την ίδια επιστημονικώς υπεύθυνη και σε Ομαδικές εγγραφές (5+) (τελικό ποσό πληρωμής 585 Ευρώ)
  • 15%  σε AΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας (4+), (τελικό ποσό πληρωμής 552 Ευρώ)
  • 15% σε Ομαδικές εγγραφές (10+) (τελικό ποσό πληρωμής 552 Ευρώ)
  • 20% σε συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 προγράμματα της ίδιας χρονιάς που διοργανώθηκαν από την ίδια επιστημονικώς υπεύθυνη (τελικό ποσό πληρωμής 520 Ευρώ)

 

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατά την εγγραφή. Οι εκπτώσεις δεν είναι συναθροιστικές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τον αναλυτικό οδηγό σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://diaviou.auth.gr/studyguide_lssyb και να επικοινωνούν με την επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος επιμόρφωσης κα Δήμητρα Λαμπροπούλου (dlambro@chem.auth.gr) τηλ. Επικοινωνίας : 2310-997687.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                       Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Δια Βίου Μάθησης                                                          του Προγράμματος

        Σ. Βες, Καθηγητής                                     Δ Λαμπροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Απρίλιος 25, 2017 to Πέμπτη, Μάιος 25, 2017