Προκήρυξη Προγράμματος «Mεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

«Μεθοδολογία Lean Six SigmaGreen Belt (επίπεδο II)» δια ζώσης         

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί δια ζώσης πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)».

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης, στο οποίο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες του Τμήματος Xημείας, Σχολής Θετικών επιστημών του ΑΠΘ, απευθύνεται κυρίως σε:

  • Στελέχη εταιρειών στις οποίες εφαρμόζεται ήδη ή υπάρχει η σκέψη για εφαρμογή κάποιων έργων βελτίωσης Lean 6σ, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες που επιδρούν στην ποιότητα και το κόστος του τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας.
  • Σε όσους ασχολούνται ήδη με την Διοίκηση ή τη Διασφάλιση Ποιότητας, Μηχανικούς, Μελετητές, Σχεδιαστές Προϊόντων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Επιθεωρητές και Εργαστηριακούς Επαγγελματίες.
  • Σε όσους συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων και θέλουν να βελτιώσουν ή να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους, σύμφωνα με τις μοντέρνες μεθόδους και τεχνικές της Διοίκησης Έργων Ποιότητας και της πρακτικής που πηγάζει από την εφαρμογή τους
  • Σε λειτουργικούς  Managers (Υπεύθυνους Ανθρώπινου δυναμικού, υπεύθυνους Παραγωγής, Τεχνικούς Διευθυντές) και στο επιτελικό προσωπικό, που πρέπει άμεσα ή έμμεσα να παρέχουν υποστήριξη στα βελτιωτικά Έργα.
  • Σε εκπαιδευόμενους που θα θέλαν να πιστοποιηθούν στη μεθοδολογία Lean Six Sigma

 

Aπαραίτητη προυπόθεση:

·         Oι υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο επίπεδο Lean Six Sigma Yellow belt επιτυχώς.

 

Ο στόχος του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και σωστό πλαίσιο γνώσεων σχετικά με τα εργαλεία και οι τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής προσέγγισης Διοίκησης (Lean Six Sigma) μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων, πρακτικών ασκήσεων και cases studies.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις για το Lean Six Sigma, θα μπορούν να αναλαμβάνουν ομάδες έργου και να ελέγχουν αποτελεσματικά τις εσωτερικές διαδικασίες των τμημάτων τους.

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί το επόμενο βήμα για την πιστοποίηση στο δεύτερο επίπεδο (Green Belt). Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα μετά την λήξη του σεμιναρίου να δώσουν εξετάσεις (στα αγγλικά) μέσω του διεθνή φορέα πιστοποίησης IASSC* για την απόκτηση του Six sigma Green belt certification σε αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο με το επιπλέον κόστος των 295$ ( 3 ώρες– 100 ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής) .

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης, διάρκειας 80 διδακτικών ωρών, διαρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες :

Θεματική ενότητα 1 Define phase - Καθορισμός προβλήματος 

Θεματική ενότητα 2 Measure phase – Μέτρηση

Θεματική ενότητα 3 Αnalyze  phase – Aνάλυση

Θεματική ενότητα 4 Ιmprove phase – Bελτίωση

Θεματική ενότητα 5 Control phase – Έλεγχος

Θεματική ενότητα 6 Προετοιμασία έργου

Θεματική ενότητα 7  Προετοιμασία πιστοποίησης

 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ και η χρονική διάρθρωση των δια ζώσης συνεδριών θα οριστικοποιηθεί μετά το τέλος της υποβολής των αιτήσεων.

 

Στους εκπαιδευόμενους του προγράμματος επιμόρφωσης, θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β)Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης με 5 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΕCTS)

 

Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 25/5/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

1.       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα

2.       Τίτλοι Σπουδών

 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1250 Ευρώ. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων (50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% με την λήξη). Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος. 

Στοιχεία Κατάθεσης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού

5202-057157-381

International Bank Account Number (IBAN)

GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381

Code Bic (SWIFT address)

PIRBGRAA

Ο Δικαιούχος του λογαριασμού είναι: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  Α.Π.Θ. - ΚΕ.Δ.Ε.Α. - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 92408

Προσοχή!! Στο έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 92408 καθώς και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του συμμετέχοντος.

Το έντυπο κατάθεσης των χρημάτων της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dlambro@chem.auth.gr. Στο αρχείο που θα αποσταλεί θα πρέπει να φαίνεται με ευκρίνεια το όνομα του καταθέτη και ο κωδικός του έργου.

Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

  • 10% σε απόφοιτους του ΑΠΘ, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων, συμμετέχοντες σε κύκλο άλλου προγράμματος που διοργανώνεται από την ίδια επιστημονικώς υπεύθυνη και σε Ομαδικές εγγραφές (5+) (τελικό ποσό πληρωμής 1125 Ευρώ)
  • 15%  σε AΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας (4+), (τελικό ποσό πληρωμής 1062 Ευρώ)
  • 15% σε Ομαδικές εγγραφές (10+) (τελικό ποσό πληρωμής 1062 Ευρώ)
  • 20% σε συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 προγράμματα της ίδιας χρονιάς που διοργανώθηκαν από την ίδια επιστημονικώς υπεύθυνη (τελικό ποσό πληρωμής 1000 Ευρώ)

 

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατά την εγγραφή. Οι εκπτώσεις δεν είναι συναθροιστικές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τον αναλυτικό οδηγό σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://diaviou.auth.gr/studyguide_lssgb και να επικοινωνούν με την επιστημονικώς υπεύθυνη του προγράμματος επιμόρφωσης κα Δήμητρα Λαμπροπούλου (dlambro@chem.auth.gr) τηλ. Επικοινωνίας : 2310-997687.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                       Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη

    Δια Βίου Μάθησης                                                          του Προγράμματος

  Σ. Βες, Καθηγητής                                   Δ Λαμπροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Απρίλιος 25, 2017 to Πέμπτη, Μάιος 25, 2017