Προκήρυξη Προγράμματος «Mεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προκήρυξη Προγράμματος «Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)» - δια ζώσης και εξ αποστάσεως

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)» στο διάστημα  Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης, στο οποίο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες του Τμήματος Xημείας, Σχολής Θετικών επιστημών του ΑΠΘ, απευθύνεται κυρίως σε όσους ασχολούνται ήδη με τη Διοίκηση ή τη Διασφάλιση Ποιότητας, Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό Εργαστηρίων, Μηχανικούς, Μελετητές, Σχεδιαστές Προϊόντων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Επιθεωρητές και Εργαστηριακούς Επαγγελματίες, σε λειτουργικούς managers, καθώς και σε στελέχη εταιρειών στις οποίες εφαρμόζεται ήδη ή υπάρχει η σκέψη για εφαρμογή κάποιων έργων βελτίωσης Lean 6σ, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες που επιδρούν στην ποιότητα και το κόστος του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας.

Σκοπός αυτού του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα εργαλεία και τις τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής προσέγγισης Διοίκησης ( Lean Six Sigma) μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων ασκήσεων και case studies.

Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις για το Lean Six Sigma, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες έργου και να ελέγχουν αποτελεσματικά τις εσωτερικές διαδικασίες των τμημάτων τους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί το πρώτο βήμα για την πιστοποίηση στο πρώτο επίπεδο (Yellow Belt). Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα μετά την λήξη του σεμιναρίου να δώσουν εξετάσεις (στα αγγλικά) μέσω του διεθνή φορέα πιστοποίησης IASSC για την απόκτηση του Six sigma Yellow belt certification σε αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο με το επιπλέον κόστος των 200 ευρώ ( 2 ώρες– 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής).

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης, διάρκειας 56 διδακτικών ωρών, διαρθρώνεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες :

 • Εισαγωγή στο Lean / 6σ
 • Ανάλυση του συνόλου των εργαλείων και μεθοδολογιών της Λιτής Παραγωγής
 • Define phase - Καθορισμός προβλήματος  - Χαρτογράφηση υψηλού επιπέδου διαδικασίας
 • Measure phase – Μέτρηση -  Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής
 • Measure phase – Μέτρηση - Μέθοδος εκτίμησης των αποτυχιών και ανάλυσης αποτελεσμάτων
 • Control phase – Έλεγχος - Διαγράμματα ελέγχου
 • Προετοιμασία πιστοποίησης φορέα

 

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα διεξάγεται μέσα από 2 πλατφόρμες εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) on line σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Στην  ηλεκτρονική τάξη, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτής συνδέονται στο σύστημα και συνομιλούν με video και ήχο σε ώρες που ορίζονται στο πρόγραμμα κάθε μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνάντησης γίνεται διάλεξη από τον εισηγητή και υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και video, ενώ επιτρέπει το διαμοιρασμό της οθόνης του εκπαιδευτή, ώστε να εμφανίζονται όλες οι ενέργειές του (π.χ. ένα αρχείο παρουσίασης) στους συμμετέχοντες στη συνεδρία. Το εργαλείο επομένως προσομοιάζει την εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τον τόπο φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων, υποστηρίζοντας την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων με όλους τους τρόπους μίας κλασικής αίθουσας, όπως ερωτήσεις, απαντήσεις, κ.α. Ενώ το πρόγραμμα δια ζώσης θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Χημείας ΑΠΘ και η χρονική διάρθρωση των δια ζώσης συνεδριών θα οριστικοποιηθεί μετά το τέλος της υποβολής των αιτήσεων.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β)Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης με 3,4 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΕCTS)

Μπορεί να γίνει επιδότηση του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 28/09/2018 έως 2/12/2018 και μόνον ηλεκτρονικά. Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά για το δια ζώσης εδώ και για το εξ αποστάσεως εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

Το κόστος συμμετοχής για το δια ζώσης ανέρχεται στο ποσό των 700€, ενώ για το εξ αποστάσεως στο ποσό των 600€. Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων ( 50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% με την λήξη). Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος.

 Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:

 • 10% έκπτωση σε AΜΕΑ, άνεργους, πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας, κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτα Νέων,
 • 10% σε Πτυχιούχους Φοιτητές ΑΠΘ, συμμετέχοντες σε κύκλο άλλου προγράμματος και σε Ομαδικές εγγραφές (5+)
 • 30% σε Ομαδικές εγγραφές (10+)
 • 50% σε συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 προγράμματα της ίδιας χρονιάς

 

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατά την εγγραφή. Οι εκπτώσεις δεν είναι συναθροιστικές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος κα Λαμπροπούλου Δήμητρα (dlambro@chem.auth.gr) τηλ. Επικοινωνίας : 2310-997687.

 

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                                 Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

     Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                                 του Προγράμματος

 Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων            Δ. Λαμπροπούλου, Επικ. Καθηγήτρια

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 28, 2018 to Κυριακή, Δεκέμβριος 2, 2018