Προκήρυξη Εξ Αποστάσεως Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που λειτουργεί στη Σχολή, οργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριό με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα» - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Πολιτικές και Πρακτικές γύρω από το φάρμακο

Πρόκειται για ένα εξ αποστάσεως σεμινάριο είκοσι ωρών, το οποίο στηρίζεται κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study) και στη διάρκεια του οποίου θα αναλυθούν θεματικές ενότητες όπως :

Εμπόριο φαρμάκων - Ενωσιακή και εθνική νομοθεσία - Ανάλυση ειδικών ρυθμίσεων / Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, η προβληματική τους, ιδιαιτερότητες, προστασία συμμετεχόντων, ευθύνη εμπλεκομένων φορέων, ασφάλιση ευθύνης / Διανομή φαρμάκων μέσω χονδρεμπόρων ή συνεταιρισμών σε φαρμακεία / Κώδικας φαρμακευτικής δεοντολογίας / Ζητήματα αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων - Νομοθετικές προσεγγίσεις / Η απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος / Η ευθύνη του φαρμακοποιού / Ο καταναλωτής – χρήστης φαρμάκων / Διαφημίσεις φαρμάκων – Διακρίσεις - Νομολογιακές προσεγγίσεις / Αστική ευθύνη από ελαττωματικά φάρμακα / Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων / Καινοτόμα φάρμακα και νέες βιοτεχνολογικές μέθοδοι / Εθνικοί και Διεθνείς ρυθμιστικοί οργανισμοί

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με τη διάθεση του μαγνητοσκοπημένου επιμορφωτικού υλικού του σεμιναρίου ενώ σε προσδιορισμένο χρόνο θα υπάρξει διαδικτυακή επικοινωνία με τις εισηγήτριες των σεμιναρίων για επίλυση αποριών, διευκρινίσεις κ.λπ.

Διδάσκουν καθηγητές της Νομικής, της Φαρμακευτικής και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

  • Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την προϋπόθεση της παρακολούθησης του συνόλου των 20 ωρών κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης.

 

Δίδακτρα: 100 ευρώ. Για τη διαδικασία της κατάθεση των χρημάτων θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία του προγράμματος.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1/12/2018 και μόνο ηλεκτρονικά (εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Καλλιόπη Κηπουρίδου, Δρ. Νομικής, τηλ. επικοινωνίας 6973379481, kalliopi.kipouridou@gmail.com, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                                       H Επιστημονικά Υπεύθυνη

        Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                                   Προγράμματος

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων           καθηγήτρια Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου