Προκήρυξη Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Εφαρμοσμένη Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.  θα υλοποιηθεί σεμινάριο με τίτλο « Εφαρμοσμένη Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία »  το Μάιο 2015.

Το σεμινάριο, στο οποίο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες του Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, απευθύνεται κυρίως σε κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς, υποψήφιους διδάκτορες και σε άλλες ειδικότητες των Επιστημών Υγείας (Οδοντιάτρους, Βιολόγους, Φαρμακοποιούς, Κτηνιάτρους) που θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο κατανόησης των στατιστικών μεθόδων που εφαρμόζονται σε όλες τις βιολογικές επιστήμες.

Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που θα αποκομίσουν στην ιατρική ερευνητική μεθοδολογία και στατιστική μέσω της χρήσης του στατιστικού πακέτου IBM/SPSS.

Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να δημιουργούν και να ελέγχουν μία βάση δεδομένων, να διενεργούν την κατάλληλη σε κάθε περίπτωση στατιστική ανάλυση, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα και να διατυπώνουν και να περιγράφουν σωστά τα ευρήματά τους.

Το εφαρμοσμένο σεμινάριο είναι τριήμερο (Παρασκευή  απόγευμα, Σάββατο πρωί και Κυριακή πρωί) συνολικής διάρκειας 16 ωρών και σε κάθε ενότητα περιλαμβάνεται μια μικρή εισαγωγική θεωρία, και στη συνέχεια  πρακτική εξάσκηση στο στατιστικό πακέτο IBM/SPSS. Οι ενότητες καλύπτουν τα βασικά, θεμελίωδη, σύγχρονα και χρήσιμα θέματα ιατρικής στατιστικής σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 8/5/2015

17:00 - 18:00   Εισαγωγή στο μάθημα και στη στατιστική συμπερασματολογία

18:00 - 18:45   Προσδιορισμός μεταβλητών και εισαγωγή δεδομένων

18:45 - 19:00   Διάλειμμα καφέ

19:00 - 20:00   Ποσοτικές μέθοδοι περιγραφής  δεδομένων

20:00 - 21:00   Γραφικές μέθοδοι περιγραφής  δεδομένων

 

Σάββατο 9/5/2015

 9:00  - 11:00   Σύγκριση μεταξύ 2 ή παραπάνω δειγμάτων

11:00 - 12:00   Σχέση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών

12:00 - 12:30   Διάλειμμα καφέ

12:30 – 13:30 Πολυπαραγοντική γραμμική εξάρτηση

13:30 – 15:00 Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών και λογαριθμιστική εξάρτηση

 

Κυριακή 10/5/2015

9:00 - 10:00     Ανάλυση επιβίωσης.

10:00 – 12:00  Διαγνωστικές δοκιμασίες

12:00 - 12:30   Διάλειμμα καφέ

12:30 -14:00    Υπολογισμός μεγέθους δείγματος

14:00- 15:00    Παρουσίαση στατιστικής μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ την Παρασκευή 8, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου 2015. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων είναι είκοσι (20) άτομα.

Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β) Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 6/3 έως 4/5/2015 και μόνον ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο ανέρχεται στο ποσό των 280 Ευρώ, πληρωτέο εφάπαξ μέχρι τις 6/5/2015 σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στην τράπεζα Πειραιώς:

Αρ. Λογ.: 5202-057157-381

IBAN: CR9401722020005202057157381

Αιτιολογία: Κωδικός Έργου 90636 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (του συμμετέχοντος)

Μόλις γίνει η κατάθεση, να μας στείλετε το καταθετήριο με fax στο 2310999701 ή σκαναρισμένο στο e-mail: haidich@med.auth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος κα Μπεττίνα Χάιδιτς (haidich@med.auth.gr) τηλ. επικοινωνίας: 2310-999143.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                       Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Δια Βίου Μάθησης                                                          του Προγράμματος

     Στ. Ανδρέου, Καθηγητής                                            Α.Μ. Χάιδιτς, Επ.Καθηγήτρια

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Παρασκευή, Μάιος 8, 2015
λήξη: 
Κυριακή, Μάιος 10, 2015
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Παρασκευή, Μάρτιος 6, 2015 to Δευτέρα, Μάιος 4, 2015