Προκήρυξη Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Εφαρμοσμένη Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.  θα υλοποιηθεί σεμινάριο με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία»  το Νοέμβριο 2017.

Το σεμινάριο, στο οποίο θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες του Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, απευθύνεται κυρίως σε κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς, υποψήφιους διδάκτορες και σε άλλες ειδικότητες των Επιστημών Υγείας (Οδοντιάτρους, Βιολόγους, Φαρμακοποιούς, Κτηνιάτρους) που θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο κατανόησης των στατιστικών μεθόδων που εφαρμόζονται σε όλες τις βιολογικές επιστήμες.

Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που θα αποκομίσουν στην ιατρική ερευνητική μεθοδολογία και στατιστική μέσω της χρήσης του στατιστικού πακέτου IBM/SPSS.

Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να δημιουργούν και να ελέγχουν μία βάση δεδομένων, να διενεργούν την κατάλληλη σε κάθε περίπτωση στατιστική ανάλυση, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα και να διατυπώνουν και να περιγράφουν σωστά τα ευρήματά τους.

Το εφαρμοσμένο σεμινάριο είναι τριήμερο (Παρασκευή  απόγευμα, Σάββατο πρωί και Κυριακή πρωί) συνολικής διάρκειας 16 ωρών και σε κάθε ενότητα περιλαμβάνεται μια μικρή εισαγωγική θεωρία, και στη συνέχεια  πρακτική εξάσκηση στο στατιστικό πακέτο IBM/SPSS. Οι ενότητες καλύπτουν τα βασικά, θεμελιώδη, σύγχρονα και χρήσιμα θέματα ιατρικής στατιστικής σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 24/11/2017

17:00 - 18:00   Εισαγωγή στο μάθημα και στη στατιστική συμπερασματολογία

18:00 - 18:45   Προσδιορισμός μεταβλητών και εισαγωγή δεδομένων

18:45 - 19:00   Διάλειμμα καφέ

19:00 - 20:00   Ποσοτικές μέθοδοι περιγραφής  δεδομένων

20:00 - 21:00   Γραφικές μέθοδοι περιγραφής  δεδομένων

Σάββατο 25/11/2017

9:00  - 11:00    Σύγκριση μεταξύ 2 ή παραπάνω δειγμάτων

11:00 - 12:00   Σχέση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών

12:00 - 12:30   Διάλειμμα καφέ

12:30 – 13:30 Πολυπαραγοντική γραμμική εξάρτηση

13:30 – 15:00 Διαγνωστικές δοκιμασίες

Κυριακή 26/11/2017

9:00 -   11:00   Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών και λογαριθμιστική εξάρτηση

11:00 – 12:00  Ανάλυση επιβίωσης.

12:00 - 12:30   Διάλειμμα καφέ

12:30 -14:00    Υπολογισμός μεγέθους δείγματος

14:00- 15:00    Παρουσίαση στατιστικής μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ την Παρασκευή 24, το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017. Θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός ατόμων.

Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο, θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β) Πιστοποιητικό κατάρτισης-επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 18/9 έως 18/11/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο ανέρχεται στο ποσό των 280 Ευρώ, πληρωτέο εφάπαξ μέχρι τις 17/11/2017 σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στην τράπεζα Πειραιώς:

Αρ. Λογ.: 5202-057157-381

IBAN: GR9401722020005202057157381

Αιτιολογία: Κωδικός Έργου 90636 και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (του συμμετέχοντος)

Μόλις γίνει η κατάθεση, να μας στείλετε το καταθετήριο με fax στο 2310999701 ή σκαναρισμένο στο e-mail: haidich@auth.gr . 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος κα Μπεττίνα Χάιδιτς (haidich@auth.gr) τηλ. επικοινωνίας: 2310-999143.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                       Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Δια Βίου Μάθησης                                                          του Προγράμματος

                    Σ. Βες, Καθηγητής                                              Α.Μ. Χάιδιτς, Επ.Καθηγήτρια

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 24, 2017
λήξη: 
Κυριακή, Νοέμβριος 26, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 18, 2017 to Σάββατο, Νοέμβριος 18, 2017