Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης κληρικών και στελεχών της Ι. Μ. Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης με θέμα «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης κληρικών και στελεχών της Ι. Μ. Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης με θέμα «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί, από 25 Σεπτεμβρίου 2017 έως 25 Νοεμβρίου 2017, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης κληρικών και στελεχών της Ι. Μ. Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης με θέμα «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον».

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας, του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ, καθώς και μέλη ΔΕΠ των αντίστοιχων τμημάτων του ΕΚΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε σχέση με τα πορίσματα της σύγχρονης θεολογικής έρευνας και ο προβληματισμός των κληρικών, των υποψηφίων κληρικών και των λαϊκών στελεχών που υπηρετούν στην Ι. Μητρόπολη Λαγκαδά σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχρονική σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τους εκτός χριστιανισμού λαούς και κοινωνίες, τους τρόπους και τη μεθοδολογία με την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμετώπισε είτε συνοδικά είτε δια των αγίων της τα ζητήματα της διάσπασης της ενότητας (5ος - 15ος αι.), τη διάσπαση του χριστιανικού κόσμου μετά τον 16ο και τη μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκφραζόμενης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε συνεργασία και σύμπνοια με τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τις τοπικές Εκκλησίες και το αίτημα της ενότητας "εν τη αληθεία" που προτείνει συνεχώς η Ορθόδοξη Εκκλησία και η ανταπόκριση του υπόλοιπου χριστιανικού κόσμου.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε κληρικούς και στελέχη που ήδη υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στη Μητρόπολη Λαγκαδά και Ρεντίνης. Διαρκεί 64 ώρες, περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες:

Α. Χριστιανική Εκκλησία και εθνικός κόσμος. Το παράδειγμα των 5 πρώτων αιώνων: Οι αποδέκτες θα μυηθούν στον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία προσέγγιζε και μετέδιδε το μήνυμα του Ευαγγελίου στους εκάστοτε αρνητές ή αδιάφορούς προς την πίστη της λαούς.

Β. Ο Χριστιανικός κόσμος από τον 6ο έως και τον 15ο αιώνα: Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις προσπάθειες αποκατάστασης και θεραπείας των σχισμάτων, στους διαλόγους με τους σχισματικούς, τις συνοδικές διασκέψεις, καθώς και την καταγεγραμμένη μαρτυρία των αγίων. Θα επισημανθούν οι σκοποί, οι αιτίες και οι αφορμές των διαλόγων καθώς και τα αποτελέσματά τους.

Γ. Ο Χριστιανικός κόσμος και η μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας: 16ος-19ος αιώνας: Θα αναλυθούν το περιεχόμενο της μαρτυρίας, η ανταλλαγή ομολογιών πίστεως, η συμπόρευση και οι αντιπαραθέσεις μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά δεδομένα. Έμφαση θα δοθεί στις ποιμαντικές και δογματικές διακηρύξεις καθώς και στην πρακτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι των άλλων χριστιανικών ομολογιών.

Δ. Ενότητα και διάσπαση του Χριστιανικού κόσμου τον 20ο αιώνα: Θα επισημανθούν τα βήματα προσέγγισης και αλληλοκατανόησης των διαφορών που δεν επιτρέπουν την κοινωνία της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις υπόλοιπες χριστιανικές ομολογίες καθώς και την αναγκαιότητα της συνεχούς επικοινωνίας και διατήρησης των διαλόγων ώστε να αντιμετωπιστούν τα θεμελιώδη προβλήματα που απασχολούν και ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια για να καταγραφεί και να γίνει κατανοητός ο λόγος των αγίων του 20ου αι. καθώς και η συνοδική έκφραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις Πανορθόδοξες διασκέψεις της και στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης (2016) για τη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι των προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου.

Οι εκπαιδευτές θα παραδώσουν το υλικό που θα διδάξουν στους εκπαιδευόμενους (σημειώσεις, εγχειρίδια, παρουσιάσεις (PowerPoint) και παραπομπή σε σχετική βιβλιογραφία) σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα αποτελέσει ένα corpus αναφοράς τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα ακολουθηθεί ένα μεικτό σχήμα. Στο τέλος του προγράμματος θα υπάρξουν προφορικές εξετάσεις ενώ και κατά τη διάρκειά του οι αποδέκτες θα αξιολογηθούν μέσα από την κατάθεση γραπτών εργασιών με θέματα σχετικά με τις επιμέρους ενότητες του προγράμματος

Μετά το πέρας της φοίτησης, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 12 έως 22 Σεπτεμβρίου και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η τελική επιλογή των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί τέλος Σεπτεμβρίου. Αριθμός συμμετεχόντων 60 με δυνατότητα αύξησης μέχρι τους 100.

Τα σεμινάρια  θα γίνονται στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ακαδημίας Θεολογικών & Φιλοσοφικών Σπουδών «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος», που εδρεύει στον Λαγκαδά, ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν χωρίς προβλήματα μετακίνησης οι υποψήφιοι αποδέκτες. Λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.theo.auth.gr), μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων και θα σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ενδιαφερομένων. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 30 Ευρώ. Η εξόφληση του παραπάνω ποσού θα γίνει εφάπαξ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

Τα ποσά θα κατατίθενται σε λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Χρήστο Αραμπατζή, τηλ. 2310-997023, arab@theo.auth.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                           Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής

          Δια Βίου Μάθησης                                  Επιτροπής  του Προγράμματος

Καθ. Σ. Βες                                             Καθ. Χρ. Αραμπατζής

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 25, 2017
λήξη: 
Σάββατο, Νοέμβριος 25, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 12, 2017 to Παρασκευή, Σεπτέμβριος 22, 2017