Προκήρυξη Προγράμματος «Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη»

Χρόνος υλοποίησης:  1-3 και 8-10 Ιουνίου 2018

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο  «Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη».

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και τους πτυχιούχους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των μουσείων τέχνης και των συναφών εκθεσιακών χώρων, προβάλλοντας την αναγκαιότητα για ουσιαστική επαφή μαθητών και μαθητριών με τις ποικίλες όψεις της νεότερης τέχνης και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και τις δυνατότητες καλλιέργειας στα πλαίσια του μουσειακού περιβάλλοντος της ολόπλευρης συναισθηματικής, αισθητικής και πνευματικής ανάπτυξης των παιδιών.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Ο θεσμός του μουσείου: συνοπτική ιστορία των μουσείων τέχνης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, χαρτογράφηση του πεδίου
  2. Συνοπτική εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης-Διάγραμμα εξέλιξης της νεοελληνικής τέχνης
  3. Γενικές παιδαγωγικές αρχές και διδακτική της τέχνης
  4. Παιδαγωγική και τέχνη: θεωρία, μεθοδολογία και τεχνικές προσέγγισης
  5. Εκπαιδευτικά προγράμματα προσέγγισης της τέχνης και νέες τεχνολογίες: εφαρμογές και παραδείγματα
  6. Προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιτόπιες ασκήσεις και παραδείγματα

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε πτυχιούχους απόφοιτους Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Φιλοσοφικών Σχολών, Παιδαγωγικών Σχολών, Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/3/2018 έως 10/5/2018 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

Τo Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΔΠΜΣ Μουσειολογία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι διαλέξεις θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να παρακολουθήσουν.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 195 Ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ δεκαπέντε μέρες πριν την έναρξη του Προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματείας του Προγράμματος, κ. Γ. Κωλέττη, τηλ. επικοινωνίας: 2310 99 4364/ 2310 99 4355 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Αν. Πρόεδρος του Συμβουλίου                                   Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

ΚΕΔΙΒΙΜ                                                                     του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                        Μ. Σκαλτσά, καθηγήτρια ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Παρασκευή, Ιούνιος 1, 2018
λήξη: 
Κυριακή, Ιούνιος 10, 2018
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Μάρτιος 20, 2018 to Πέμπτη, Μάιος 10, 2018