7 Νέα και Καινοτόμα Προγράμματα Επιμόρφωσης ΔΔΒΜ

Νέος Κύκλος Προγραμμάτων Επιμόρφωσης σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ασφάλειας Τροφίμων και Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής Προσέγγισης Διοίκησης