Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του ΚΗΔ προς τα προγράμματα ΔΒΜ

Το ΚΗΔ ως ο κεντρικός φορέας διαχείρισης του συνόλου των υποδομών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως διδασκαλίας μπορεί να υποστηρίξει τις παρακάτω δράσεις της Δομής Διά Βίου Μάθησης:

  • διαχείριση προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης (διαχείριση της εγγραφής των εκπαιδευομένων στο κάθε πρόγραμμα, διαχείριση της ηλεκτρονικής πληρωμής των διδάκτρων που καταβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι αλλά και την αρχειοθέτηση των τίτλων που απονέμονται σε εκπαιδευόμενους για διατήρηση ιστορικού μέσω της υπηρεσίες φοιτητολογίου) (http://sis.auth.gr).
  • δημιουργία και φιλοξενία της ιστοσελίδας του εκάστοτε προγράμματος – μαθήματος (http://hosted.auth.gr/).
  • δημιουργία και φιλοξενία εικονικής τάξης σε σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, που περιλαμβάνει διαχείριση των εκπαιδευομένων κάθε τάξης, τη διαχείριση των αρχείων των μαθημάτων και τη δημιουργία mailing lists των τάξεων μέσω του περιβάλλοντος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass (http://eclass.auth.gr).
  • παροχή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας τηλεσυνεργασίας με το ανοικτό λογισμικό BigBlueButton (http://conf.auth.gr).
  • υποστήριξη της μαγνητοσκόπησης των μαθημάτων με διάφορους τρόπους, που περιλαμβάνει την παροχή εξοπλισμού με μορφή δανεισμού, τη φυσική παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και την αυτοματοποιημένη εγγραφή σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες του ΑΠΘ μέσω της υπηρεσίας Τηλεκπαίδευσης & Συνεργασίας (http://www.it.auth.gr/el/Services/academicSupport).
  • τεχνολογική υποστήριξη για τη δημιουργία πολυμεσικού υλικού (podcasts – videocasts) συγχρονισμένο με την παρουσίαση ομιλητή στα προσφερόμενα μαθήματα.

 

Για θέματα χρήσης των προσφερόμενων εργαλείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΗΔ στη διεύθυνσηhttp://it.auth.gr/el/contact