Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης

Προγράμματα Γλωσσικής Κατάρτισης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων για τα Προγράμματα Γλωσσικής Κατάρτισης μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013.