Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Προγράμματος "Ταξινόμηση της Βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ταξινόμηση της Βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα  "Ταξινόμηση της Βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών"  μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013.