Προκήρυξη Προγράμματος «Νομίσματα και νομισματική: το νόμισμα ως πηγή της ιστορίας και της αρχαιολογίας»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Νομίσματα και νομισματική:

το νόμισμα ως πηγή της ιστορίας και της αρχαιολογίας»

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2016-2017 επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Νομίσματα και νομισματική: το νόμισμα ως πηγή της ιστορίας και της αρχαιολογίας».

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, καθώς και νομισματολόγοι και μουσειολόγοι με πλούσια εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. 

Δεδομένης της σημασίας του νομίσματος ως τεκμηρίου του παρελθόντος, η μελέτη του συνεισφέρει καίρια τόσο στην αρχαιολογία, όσο και στην ιστορία. Αποτελεί δείκτη του εκχρηματισμού της κοινωνίας και των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και γεωγραφική περιοχή, αποκαλύπτει την ιδεολογία της εκδούσας αρχής, ενώ στο πλαίσιο αρχαιολογικών ανασκαφών παρέχει ένα από τα ασφαλέστερα μέσα χρονολόγησης.

Το νόμισμα ως πηγή της ιστορίας, η διαχείριση και ερμηνεία του νομίσματος ως ανασκαφικού ευρήματος, η οποία ξεπερνά τα στενά όρια της χρήσης του ως χρονολογικής ένδειξης, καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής του σε εκθέσεις μουσείων και σε εκπαιδευτικά προγράμματα, αποτελούν απαραίτητα εφόδια των εμπλεκομένων στη διαχείριση νομισματικού υλικού και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων στις Εφορείες Αρχαιοτήτων, στα αρχαιολογικά μουσεία και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τις πολλαπλές πληροφορίες που παρέχει το νόμισμα και στην εξοικείωσή τους με τις μεθόδους μελέτης και ερμηνείας του νομισματικού υλικού, εστιάζοντας σε νομισματικές εκδόσεις που εκδόθηκαν και/ή κυκλοφορούσαν στον ελλαδικό χώρο από την εφεύρεση του νομίσματος έως και τον 20ο αιώνα. Παράλληλα, προσφέρει καθοδήγηση για την αξιοποίηση του νομίσματος στο πλαίσιο μουσειολογικών και μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, μουσειολόγους, συντηρητές, συλλέκτες νομισμάτων, ιστορικούς της οικονομίας, σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και καθηγητές ιστορίας και οικονομικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και σε αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το νόμισμα.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα, διάρκειας 35 ωρών, θα κινηθεί σε τρεις άξονες:

  • ο πρώτος άξονας (26 ώρες) εστιάζει στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την ορολογία και τις μεθόδους μελέτης της νομισματικής επιστήμης, καθώς και με τις νομισματικές εκδόσεις που παράγονται και/ή κυκλοφορούν στον ελλαδικό χώρο διαχρονικά –από την εφεύρεση του νομίσματος έως και τον 20ο αιώνα. Στο πλαίσιο του πρώτου αυτού άξονα θα πραγματοποιηθούν θεωρητικές εισηγήσεις (24 ώρες) και πρακτική άσκηση με νομίσματα (2 ώρες).
  • ο δεύτερος άξονας (4 ώρες) και αφορά στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον τρόπο μελέτης, καταγραφής και ερμηνείας του νομίσματος ως αρχαιολογικού ευρήματος. Αποτελείται από μια θεωρητική εισήγηση (2 ώρες) και πρακτική άσκηση με ανασκαφικά νομισματικά ευρήματα (2 ώρες).
  • ο τρίτος άξονας αφορά στην αξιοποίηση του νομίσματος στη μουσειολογία και τη μουσειοπαιδαγωγική πρακτική, είτε στο πλαίσιο σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε στο πλαίσιο μουσειακών εκθέσεων και μελετών (θεωρητική εισήγηση 2 ωρών). 

 

Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να παρουσιάσουν προφορικά μια εργασία σε θέμα σχετικό με τη θεματική του προγράμματος που θα επιλέξουν σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν

-ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις των θεματικών ενοτήτων, βιβλιογραφία και φύλλα ασκήσεων,

- βεβαίωση παρακολούθησης,

- πιστοποιητικό επιμόρφωσης, όπου θα αναγράφονται οι ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες.

Αίτηση (δικαιολογητικά)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 22/9 έως 14/10/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σε μορφή doc/docx ή pdf, όπου θα αναγράφονται:

-          τίτλοι σπουδών

-          γνώση ξένων γλωσσών (πιστοποιητικά τίτλων ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν)

-          επαγγελματική εμπειρία

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 180€, πληρωτέο σε δύο ισόποσες δόσεις των 90€ (α΄ δόση: 14 Οκτωβρίου, β΄ δόση: 2 Νοεμβρίου).

Οι τέσσερις (4) πρώτοι που θα δηλώσουν συμμετοχή δικαιούνται έκπτωση 14%: θα καταβάλουν το ποσό των 155€ σε δύο ισόποσες δόσεις των 77.5€ (α΄ δόση: 14 Οκτωβρίου, β΄ δόση: 2 Νοεμβρίου).

Τέλος, προβλέπεται μία θέση ανέργου με έκπτωση 32%: το ποσό των 122€ θα πρέπει να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 61€ (α΄ δόση: 14 Οκτωβρίου, β΄ δόση: 2 Νοεμβρίου).

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 

Έναρξη: 18 Οκτωβρίου 2016

Λήξη: 13 Δεκεμβρίου 2016

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή (με εξαίρεση την εβδομάδα της 24ης Οκτωβρίου).

Οι εισηγήσεις διάρκειας δύο (2) ή τριών (3) ωρών θα πραγματοποιούνται σε αίθουσα του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Ώρα έναρξης: 16.30.

Οι πρακτικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν στο τεχνικό γραφείο της Εφορείας Χαλκιδικής και Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη. Οι ώρες θα προσδιοριστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο επικοινωνίας, κ. Βαγγέλη Μαλαδάκη τηλεφωνικά στο 6972111773 κατά το διάστημα 22 Σεπτεμβρίου – 12 Οκτωβρίου και ώρες 19.00 – 21.00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (vangelismaladakis@gmx.at).

 

                Ο Πρόεδρος της                                                   Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

         Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης                                           του Προγράμματος

               Σ. Βες, Καθηγητής                                                 Π. Παπαδοπούλου, Λέκτορας

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Τρίτη, Οκτώβριος 18, 2016
λήξη: 
Τρίτη, Δεκέμβριος 13, 2016
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 22, 2016 to Παρασκευή, Οκτώβριος 14, 2016