Προκήρυξη Προγράμματος «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με θεωρητική και πρακτική άσκηση»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με θεωρητική  και πρακτική άσκηση»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί σεμινάριο με τίτλο «Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με θεωρητική  και πρακτική άσκηση».

Στο σεμινάριο, θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ, του Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, μέλη ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Λάρισας και ορθοπαιδικοί χειρουργοί με εξειδίκευση στο αντικείμενο. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ειδικούς και ειδικευόμενους ορθοπαιδικούς χειρουργούς, που θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο κατανόησης και να αποκτήσουν τις  δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο της διατατικής ιστογένεσης. Ακόμη σε ιατρούς συναφών ειδικοτήτων και φυσικοθεραπευτές.

Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων τόσο σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο με την παρακολούθηση εξωτερικών ιατρείων, χειρουργείων και πρακτικών ασκήσεων (work shop).

Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να μπορούν να κάνουν θεραπευτικό και προεγχειρητικό  σχεδιασμό και να τοποθετούν το απαιτούμενο σύστημα.

Το εφαρμοσμένο σεμινάριο περιλαμβάνει 11 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας, 6 ώρες πρακτικής άσκησης σε προπλάσματα οστών (work shop), 12 ώρες (4x3) συμμετοχής σε εξωτερικά ιατρεία και χειρουργεία και 25 ώρες προεγχειρητικού σχεδιασμού εφαρμογής και αποτελεσμάτων αντιμετωπισθών περιπτώσεων ασθενών.  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Β Ορθοπαιδική κλινική του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ στο Νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων είναι δεκαπέντε (15) άτομα.

Η έναρξη του προγράμματος θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 2017 και θα είναι εξάμηνης διάρκειας. Προβλέπονται 7 συνεδρίες μαθημάτων και πρακτικής άσκησης που θα πραγματοποιούνται απόγευμα Παρασκευής και Σάββατο και 12 ώρες (3x4) συμμετοχής σε ειδικά εξωτερικά ιατρεία και χειρουργεία. Στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα χορηγηθούν:

α) Βεβαίωση συμμετοχής,

β) εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 11/7 έως 30/9/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά εδώ.

Επί υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο ανέρχεται στο ποσό των 200 Ευρώ, πληρωτέο εφάπαξ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος καθ. κ Ι Χατζώκο: ihatzok@auth.gr και τηλ. επικοινωνίας: 2310-992522.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                           Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                                 του Προγράμματος

Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                              Ιπ. Χατζώκος, Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Ιούλιος 11, 2017 to Σάββατο, Σεπτέμβριος 30, 2017