Προκήρυξη Προγράμματος «Διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών –εκ του σύνεγγυς ή/και εξ αποστάσεως– σε ιδιαίτερο μάθημα, σε ζεύγη και σε μικρή ομάδα»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης

«Διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών –εκ του σύνεγγυς ή/και εξ αποστάσεως– σε ιδιαίτερο μάθημα, σε ζεύγη και σε μικρή ομάδα»

"Perfectionnement méthodologique: Enseignement/apprentissage des langues
– en présentiel et/ou à distance – en cours particulier, en tandem et en petits groupes"

Χρόνος υλοποίησης: 07 Νοεμβρίου - 18 Δεκεμβρίου 2016

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών – εκ του σύνεγγυς ή/και εξ αποστάσεως – σε ιδιαίτερο μάθημα, σε ζεύγη και σε μικρή ομάδα».

Σκοπός του Προγράμματος

Στο τέλος της επιμόρφωσης, η εκπαιδευόμενη / ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

 • να διαχειρίζεται τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας/κουλτούρας σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της διδακτικής των ξένων γλωσσών και των επιστημών της εκπαίδευσης,
 • να εφαρμόζει τις αρχές αυτές στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα μάθησης των ιδιαιτέρων μαθημάτων, μαθημάτων σε ζεύγη και μαθημάτων σε μικρή ομάδα, εκ του σύνεγγυς ή/και εξ αποστάσεως.

 

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αυτά αντιστοιχούν, στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, με τις εξής γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:

 • Γνώσεις επιπέδου 7: Διαθέτει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής και αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη. Διαθέτει κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης σε ένα πεδίο και στη διασύνδεσή του με διαφορετικά πεδία.
 • Δεξιότητες επιπέδου 6: Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής.
 • Ικανότητες επιπέδου 7: Μπορεί να διαχειρίζεται και να μετασχηματίζει περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή/και για την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων.

 

Αναγκαιότητα του Προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις νέες οικονομικές συνθήκες και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες επικοινωνίας και συνεργασίας στις ξένες γλώσσες.

Προσφέρει μεταξύ άλλων καινοτόμες μεθοδολογικές στρατηγικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκμάθησης από νέες ομάδες-στόχου, συχνά περιορισμένες αριθμητικά.

Τα νέα περιβάλλοντα μάθησης που μελετώνται είναι αυτά των ιδιαιτέρων μαθημάτων, των μαθημάτων σε ζεύγη και των μαθημάτων σε μικρή ομάδα, εκ του σύνεγγυς ή/και εξ αποστάσεως.

Σε ποιους απευθύνεται

Η επιμόρφωση απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές Γαλλικής γλώσσας ή άλλων γλωσσών, απόφοιτους ξένης φιλολογίας ή κατόχους διπλώματος επάρκειας διδασκαλίας, που γνωρίζουν γαλλικά (Γ1/C1).

Τόπος εκπαίδευσης

Η επιμόρφωση και η αξιολόγηση διεξάγονται μέσω πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και εφαρμογής ασύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (Moodle 3.1).

Δομή Προγράμματος – Θεματικές Ενότητες – Περιγραφή Μαθημάτων

Μεθοδολογική επιμόρφωση: Διδασκαλία/εκμάθηση των γλωσσών –εκ του σύνεγγυς ή/και εξ αποστάσεως– σε ιδιαίτερο μάθημα, σε ζεύγη και σε μικρή ομάδα.

 • Ενότητα 1: Μεθοδολογική αναθεώρηση
 • Ενότητα 2: Παιδαγωγικές ιδιαιτερότητες
 • Ενότητα 3: Διδακτικές ιδιαιτερότητες
 • Ενότητα 4: Μεθοδολογικός και τεχνολογικός αντίκτυπος στη διδασκαλία/εκμάθηση
 • Ενότητα 5: Προγραμματισμός και ροή 12 μαθημάτων γαλλικής γλώσσας για τα επίπεδα A1|A2, B1|B2, C1|C2
 • Ενότητα 6: Παράλληλη δημιουργία δύο βάσεων δεδομένων με βιώματα και ορθές πρακτικές.

 

Συνολικά: 35 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης (5-6 ώρες ανά εβδομάδα)

Διδάσκοντες

Olivier DELHAYE, Επίκουρος Καθηγητής, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας (25 ώρες)

Δώρα ΛΟΪΖΙΔΟΥ, Υποψήφια Διδάκτορας, Μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου (10 ώρες)

Coralie DELHAYE, Maître de Conférences CNU. Chercheure et assistante chargée d’exercices à l’Université Libre de Bruxelles. Conseillère en pédagogie numérique au Centre d'enseignement supérieur de promotion et de formation continuée, Université Catholique de Louvain.

Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

·         Βεβαίωση συμμετοχής

·         Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης (ECTS)

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24/10 έως 05/11/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 185 Ευρώ.

Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2 δόσεων (50% πριν την έναρξη του προγράμματος και 50% πριν τη 5η Δεκέμβριου 2016).

Η κατάθεση των χρημάτων της συμμετοχής (τουλάχιστον της 1ης δόσης) θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης των ενδιαφερομένων.

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον εξ ολοκλήρου αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος.

Υπάρχει δυνατότητα για εκπτώσεις επί των διδάκτρων:

 • 10% σε ανέργους (κατόχους κάρτας ανεργίας) και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες ανωτέρων ή/και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • 10% σε ομαδικές εγγραφές (5+ ατόμων)

 

Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατά την εγγραφή. Οι εκπτώσεις δεν είναι συναθροιστικές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τις υπεύθυνες γραμματείς του Προγράμματος, κ. Τασούλα Ιωαννίδου, τηλ. επικοινωνίας: 6942485129 ή κ. Ελένη Μαυροπούλου τηλ. επικοινωνίας: 6936894233 ή email: mavropoulo@auth.gr 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                       Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                       του Προγράμματος

    Σ. Βες, Καθηγητής                                      Olivier Delhaye, Επίκ. Καθηγητής

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 7, 2016
λήξη: 
Κυριακή, Δεκέμβριος 18, 2016
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 24, 2016 to Σάββατο, Νοέμβριος 5, 2016