Αρχείο Προγραμμάτων

Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης «Συμβολή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της αμπελοκαλλιέργειας και των μεθόδων οινοποίησης»
Προκήρυξη Προγράμματος "Επιμόρφωση-Κατάρτιση Κληρικών και Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων σε Θεολογικά και Ποιμαντικά Θέματα"
Προκήρυξη Προγράμματος "Υπερηχοτομογραφία της Κοιλιάς και της Καρδιάς – Τα Βασικά και Θεμελιώδη"
Προκήρυξη Προγράμματος "Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας"
Προκήρυξη Προγράμματος "Ταξινόμηση της Βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών"
Πρόγραμμα με τίτλο «Επιμόρφωση-Κατάρτιση στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθέριων Ελαίων (ΑΕ)»
Προκήρυξη Προγράμματος Γλωσσικής Κατάρτισης
Προκήρυξη Προγράμματος με τίτλο «Δημιουργική Γραφή»
Προκήρυξη Προγράμματος με τίτλο "Παγκόσμιος Ιστός: Θεμελιώσεις, Υπηρεσίες, Εφαρμογές - ΠΙΘΥΕ"
Προκήρυξη προγράμματος με τίτλο "Επιμόρφωση-Κατάρτιση στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθέριων Ελαίων (ΑΕ)"
Προκήρυξη προγράμματος με τίτλο "Επιμόρφωση-Κατάρτιση στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθέριων Ελαίων (ΑΕ)" - Α'Κύκλος 18 Μαϊου έως 21 Ιουλίου 2012
Προκήρυξη προγράμματος με τίτλο "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για ΑμεΑ-Πρώιμη Παρέμβαση"

Σελίδες