Αρχείο Προγραμμάτων

Προκήρυξη Προγράμματος Γλωσσικής Κατάρτισης
Προκήρυξη Προγράμματος Εξειδίκευσης «Υγιής και Ενεργός Γήρανση για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων Ατόμων»
Προκήρυξη Προγράμματος Επιμόρφωσης «Συμβολή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της αμπελοκαλλιέργειας και των μεθόδων οινοποίησης»
Προκήρυξη Προγράμματος "Επιμόρφωση-Κατάρτιση Κληρικών και Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων σε Θεολογικά και Ποιμαντικά Θέματα"
Προκήρυξη Προγράμματος "Υπερηχοτομογραφία της Κοιλιάς και της Καρδιάς – Τα Βασικά και Θεμελιώδη"
Προκήρυξη Προγράμματος "Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας"
Προκήρυξη Προγράμματος "Ταξινόμηση της Βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών"
Πρόγραμμα με τίτλο «Επιμόρφωση-Κατάρτιση στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθέριων Ελαίων (ΑΕ)»
Προκήρυξη Προγράμματος Γλωσσικής Κατάρτισης
Προκήρυξη Προγράμματος με τίτλο «Δημιουργική Γραφή»
Προκήρυξη Προγράμματος με τίτλο "Παγκόσμιος Ιστός: Θεμελιώσεις, Υπηρεσίες, Εφαρμογές - ΠΙΘΥΕ"
Προκήρυξη προγράμματος με τίτλο "Επιμόρφωση-Κατάρτιση στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθέριων Ελαίων (ΑΕ)"
Προκήρυξη προγράμματος με τίτλο "Επιμόρφωση-Κατάρτιση στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και Αιθέριων Ελαίων (ΑΕ)" - Α'Κύκλος 18 Μαϊου έως 21 Ιουλίου 2012
Προκήρυξη προγράμματος με τίτλο "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για ΑμεΑ-Πρώιμη Παρέμβαση"

Σελίδες