Προκήρυξη Προγράμματος «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python – Μάθημα στο Διαδίκτυο»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python – Μάθημα στο Διαδίκτυο»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python – Μάθημα στο Διαδίκτυο».

Το πρόγραμμα προσφέρεται με τη μορφή διαδικτυακού ανοικτού μαθήματος (κατά τα πρότυπα των διεθνών 'Massive Open Online Courses' ή MOOCs), είναι διαρκώς διαθέσιμο και απευθύνεται σε καθέναν που επιθυμεί να μάθει τη γλώσσα Python σε εισαγωγικό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν το μάθημα ελεύθερα στο διαδίκτυο ενώ προβλέπεται καταβολή ενός μικρού ποσού μόνον στην περίπτωση που ζητήσουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης. 

Πληροφορίες για το πώς μπορεί κανείς να εγγραφεί και να παρακολουθήσει το μάθημα είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                   O Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                 του Προγράμματος

      Σ. Βες, Καθηγητής                                  Στ. Δημητριάδης, Αν. Καθηγητής