Προκήρυξη Προγράμματος «Start-up στον Πολιτισμό: Δεξιότητες και Μεθοδολογία για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες»

snf_logo

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Start-up στον Πολιτισμό: Δεξιότητες και Μεθοδολογία για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες»

Χρόνος υλοποίησης: 25-29 Μαΐου 2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων, ηλικίας άνω των 25 ετών με τίτλο "Start Up στον Πολιτισμό. Δεξιότητες και Μεθοδολογία για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες".

Σήμερα όλο και περισσότερο γίνεται συνείδηση ότι η σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων στον πολιτισμό, οι οποίες διατυπώνονται στην πανεπιστημιακή έρευνα, συνδυαζόμενες με την πρακτική τους εφαρμογή στην καθημερινότητα προάγουν όχι μόνο τη δημιουργική οικονομία αλλά και την κοινωνική συνειδητοποίηση και συνοχή. Η καινοτομία, που συνήθως και λανθασμένα συνδέεται μόνο με την τεχνολογία, είναι ένα κατεξοχήν χαρακτηριστικό των δημιουργικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να ανατρέψει τη μονοσήμαντη σύνδεση καινοτομίας και τεχνολογίας και να προχωρήσει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων που ο πολιτισμός παρέχει για μεγάλο μέρος αποφοίτων σχολών που συνδέονται με τον πολιτισμό. Υποδεικνύει νέες επιχειρηματικές διεξόδους στην δημιουργική πολιτιστική βιομηχανία (Creative Cultural Industries-CCI), μια ταχύτατα αυξανόμενη βιομηχανία διεθνώς, με 1 δις εργαζόμενους παγκοσμίως, καθώς και τις  προοπτικές που υπάρχουν σήμερα για τους νέους, καθοδηγώντας τους στην ανάπτυξη τρόπων σχεδιασμού και δεξιοτήτων, αλλά και χρήσης τεχνικών, ώστε να ξεκινήσουν επιτυχημένες επιχειρηματικές νεοφυείς δραστηριότητες στον τομέα του πολιτισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει όσους ασχολούνται με τον πολιτισμό να αντιληφθούν όλα όσα χρειάζονται για να λειτουργούν σε ένα νέο ανταγωνιστικό και καινοτόμο πολιτιστικό περιβάλλον και να ασκηθούν στις τεχνικές που απαιτούνται για τον επιτυχημένο σχεδιασμό, την έναρξη λειτουργίας και την αποτελεσματική οργάνωση μιας νεοφυούς και καινοτόμου πολιτιστικής δραστηριότητας.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή. Πεδία επιχειρηματικότητας στον πολιτισμό
  2. Η σύλληψη της επιχειρηματικής «ιδέας»
  3. Η μετατροπή της επιχειρηματικής «ιδέας» σε πρόταση
  4. Ενδυνάμωση της επιστημονικής γνώσης με τις απαιτούμενες επιχειρησιακές δεξιότητες
  5. Έναρξη δραστηριότητας – Εντοπισμός χρηματοδότησης – Πλάνο δράσης
  6. Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Workshop
  7. Παρουσίαση επιτυχημένων νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων στον πολιτισμό

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους, ηλικίας άνω των 25 ετών, πτυχιούχους/ διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Οικονομικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών που θέλουν είτε να ασχοληθούν με την οργάνωση και το σχεδιασμό πολιτιστικών δράσεων, είτε να ξεκινήσουν μία δική τους επιχείρηση στον Πολιτισμό.

Η επιλογή των συμμετεχόντων (μέγιστος αριθμός 40) θα γίνει με αξιολόγηση οικονομικών κριτηρίων (ανεργία, εγγραφή σε μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ, ατομικό εισόδημα) και κριτηρίων εκπαίδευσης (πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακές σπουδές). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής τους.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης και θα αποδοθούν ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24/04 έως 16/05/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών (πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακές σπουδές, κλπ)

3. Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση του χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2015 (ατομικό ή οικογενειακό, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ατομικό)

5. Φωτοτυπία ταυτότητας

Τo Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα μαθήματα θα γίνουν Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 25-26-27-28 και 29/05/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπεύθυνες του Προγράμματος κ. Γ. Κωλέττη (gkoletti@arch.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310994364 κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 10.00-14.00.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                        Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Δια Βίου Μάθησης                                                          του Προγράμματος

    Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                         Μ. Σκαλτσά, καθηγήτρια, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Πέμπτη, Μάιος 25, 2017
λήξη: 
Δευτέρα, Μάιος 29, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Δευτέρα, Απρίλιος 24, 2017 to Τρίτη, Μάιος 16, 2017