Προκήρυξη Προγράμματος «Επιμόρφωση για Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προκήρυξη Προγράμματος

«Επιμόρφωση για Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων»

Το πρόγραμμα οργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Σχολή ΟΠΕ, ΑΠΘ) στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Δια Βίου Μάθηση» του και η εκτέλεση του τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Το κόστος του προγράμματος καλύπτεται  από πόρους του ΓΕΕΘΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των μαθητών της Σχολής ΣΑΣ, που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών, σε σύγχρονα θέματα Οικονομίας και Διοίκησης σε θέματα εκσυγχρονισμού της λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών των Ε.Δ., σε θέματα αξιοποίησης της περιουσίας και ιδιαίτερα της ακίνητης περιουσίας των Ε.Δ. και τέλος σε θέματα εκσυγχρονισμού της Διοίκησης υπηρεσιών υγείας.

Η διπλογραφική απεικόνιση, τα διεθνή πρότυπα και η σταδιακή επέκτασή τους στο Δημόσιο και τις Ε.Δ., η ανάλυση και η κοστολόγηση δραστηριοτήτων, η διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας με  σύγχρονες μεθόδους ιδιαίτερα στο χώρο των ακινήτων και των συλλογικών επενδύσεων καθώς και η εφαρμογή της σύγχρονης οικονομικής ανάλυσης, διοίκησης και διαχείρισης προμηθειών στο χώρο της υγείας είναι σημαντικές όψεις που καλείται να αντιμετωπίσει το σύγχρονο στέλεχος στις τρέχουσες συνθήκες κρίσης.

Περιλαμβάνονται τρεις θεματικές ενότητες διάρκειας 36 ωρών καθεμιά: Α) Γενική και Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση, Β) Διαχείριση και Αξιοποίηση περιουσίας Ε.Δ.,  Γ) Διοίκηση και Οικονομία της Υγείας.   

Αναλυτικό πρόγραμμα εισηγήσεων θα διανεμηθεί κατά την έναρξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη των Ε.Δ. και ειδικότερα σε μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 2/4 έως 20/4/2015 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Το πρόγραμμα διαρκεί 108 ώρες κατανεμημένες σε 3 μήνες. Προβλεπόμενη έναρξη: 20/4/2015

Για να δείτε το ολοκληρωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος, πατήστε εδώ.

Ανώτατος αριθμός: 20-30 άτομα.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από μαθητές της Σχολής ΣΑΣ που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.

Απαιτούνται:

Α) αίτηση (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας: κινητό,e-mail)

Β) αντίγραφο σπουδών ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από τη Γραμματεία (η προσκόμιση του σχετικού εγγράφου θα γίνει στη Γραμματεία την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Σχολή ΣΑΣ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κ. Δέσποινα Μητρεντζε τηλ. 6978562708.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                   Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                                     του Προγράμματος

Στ. Ανδρέου, Καθηγητής                                                   Γ. Παπαχρήστου, Αν. Καθηγητής

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Τρίτη, Απρίλιος 21, 2015
λήξη: 
Παρασκευή, Ιούνιος 19, 2015
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Απρίλιος 2, 2015 to Δευτέρα, Απρίλιος 20, 2015