Ανακοινώσεις

Καθορισμός ημερολογίου (έναρξης-­λήξης) υλοποίησης προγραμμάτων

Καθορισμός ημερολογίου (έναρξης-­λήξης) υλοποίησης προγραμμάτων
 

 

λήξη προθεσμίας υποβολής πρότασης

ημερομηνία  τελικής έγκρισης

προκήρυξη μέχρι

Περίοδος Α’

7 Νέα και Καινοτόμα Προγράμματα Επιμόρφωσης ΔΔΒΜ

Νέος Κύκλος Προγραμμάτων Επιμόρφωσης σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ασφάλειας Τροφίμων και Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής Προσέγγισης Διοίκησης

Σελίδες