Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης: Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης: Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες

Το πρόγραμμα με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες», στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. με προγραμματιζόμενο χρόνο υλοποίησης 6-24 Οκτωβρίου 2014, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω μη επαρκούς συμμετοχής για το διάστημα αυτό.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του ΚΗΔ προς τα προγράμματα ΔΒΜ

Το ΚΗΔ ως ο κεντρικός φορέας διαχείρισης του συνόλου των υποδομών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως διδασκαλίας μπορεί να υποστηρίξει τις παρακάτω δράσεις της Δομής Διά Βίου Μάθησης:

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Προγράμματος "Ταξινόμηση της Βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ταξινόμηση της Βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών»

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Προγραμμάτων Γλωσσικής Κατάρτισης

Προγράμματα Γλωσσικής Κατάρτισης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων για τα Προγράμματα Γλωσσικής Κατάρτισης μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013.
 

Ημερίδα: "Καινοτομική προσέγγιση σε θέματα εκπαίδευσης"

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο  Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Ιωάννης  Α. Μυλόπουλος

και η Αντιπρύτανις Έρευνας Καθηγήτρια Σοφία Κουΐδου – Ανδρέου σας προσκαλούν

'Εναρξη λειτουργίας ιστοχώρου της Δομής Δια Βίου Μάθησης

Ξεκίνησε η λειτουγία του ιστοχώρου της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. στην διεύθυνση http://www.diaviou.auth.gr

Σελίδες