Προκήρυξη Προγράμματος «Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις»

Χρόνος υλοποίησης: 15 - 25 Μαΐου 2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Βιώσιμες Αρχιτεκτονικές Υλοποιήσεις».

Στόχος του προγράμματος είναι η εμβάθυνση γνώσεων σε θέματα υλοποίησης και εφαρμογής των κατασκευών. Νέα δομικά συστήματα με σύνθετες προδιαγραφές υλοποίησης, βιωσιμότητας και κατασκευής δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο σχεδιασμού και κατασκευής. Στο διεθνή χώρο οι συνθήκες υλοποίησης διακεκριμένων εφαρμογών προσομοιάζουν περισσότερο με τεχνικές ναυπηγείου ή εργοστασίων. Είναι πιθανόν η παρούσα οικονομική κρίση να δώσει το έναυσμα για έναν ταχύ εκσυγχρονισμό που θα απαιτεί από τον συνθέτη γνώσεις εφαρμογής και συντονισμού σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες. Τα αντικείμενα που θα διδαχθούν περιλαμβάνουν ανάλυση παραδειγμάτων αξιόλογων υλοποιήσεων σε όλες τις κλίμακες, θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ομαδικό εργαστήριο με αντικείμενο μία πειραματική, φιλική προς το περιβάλλον αρχιτεκτονική εγκατάσταση που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος και θα τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 43 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. Οι νέες συνθήκες σύλληψης και εφαρμογής της αρχιτεκτονικής μελέτης (Νίκος Καλογήρου, καθηγητής)
  2. Μελέτη εφαρμογής: Αρχή και τέλος της αρχιτεκτονικής μελέτης (Πάνος Τζώνος, ομ. καθηγητής) 
  3. Σύγχρονες σχεδιαστικές μέθοδοι ως απαραίτητα εργαλεία για τη μελέτη και κατασκευή σύνθετων σύγχρονων έργων (Κώστας Αντωνίου, ομ. καθηγητής /Έντυ Κάστρο, ομ. καθηγητής / Πέτρος Καπλανίδης, πολιτικός μηχανικός)
  4. Casestudies: complexities (Ρένα Σακελλαρίδου, καθηγήτρια)
  5. Όλα σε Ένα: Building Information Modelling Systems (Σταύρος Βεργόπουλος, αν. καθηγητής)
  6. Βιώσιμες αρχιτεκτονικές υλοποιήσεις. Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών στη σύγχρονη δόμηση (Έλλη Γεωργιάδου, αρχιτέκτων)
  7. Η σημασία της Διαχείρισης Έργου στις κατασκευές– Η περίπτωση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Νίκος Καλογήρου, καθηγητής/Φωτεινή Κάλφα, αρχιτέκτων)
  8. Στοχεύοντας στην υλοποίηση ποιοτικού αρχιτεκτονικού έργου (Πέτρος Μακρίδης, αρχιτεκτονικό γραφείο Π. Μακρίδης + συνεργάτες Α.Ε. Τεχνικών Μελετών)
  9. Το παράδοξο της Αρχιτεκτονικής (Κώστας Νικολαΐδης-Καρολίνα Έντουαρντς, Αρχιτεκτονικό γραφείο Antithesis architecture)
  10. Εργαστήριο με αντικείμενο μια πειραματική φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) διπλωματούχους αρχιτέκτονες μηχανικούς, καθώς και σε άλλες συγγενείς ειδικότητες που σχετίζονται με τις κατασκευές και το χώρο (τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι)

β) μηχανικούς, στελέχη εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα βιώσιμων υλοποιήσεων, σύνθετων μελετών και εφαρμογών.

γ) ανέργους μηχανικούς οι οποίοι επιθυμούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά και τυπικά (λαμβάνοντας πιστοποιητικό) στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

 

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης*

 

*Το πιστοποιητικό κατάρτισης Δια Βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης που χορηγείται στους συμμετέχοντες, μέσω των πιστωτικών μονάδων ECTS, έχει την ισχύ τίτλου σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες μπορούν να αξιοποιηθούν για άλλα προγράμματα του ιδίου ή διαφορετικού ιδρύματος, σε σχετικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) στην περίπτωση που επιθυμεί την κατάταξη του σε αυτό ή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της επιλογής του, εφόσον αυτό προβλέπεται από το σχετικό κανονισμό σπουδών. Επιπλέον, το πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης θα ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή των υποψηφίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» που διοργανώνει το τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 30/03 έως 30/04/2017  και μόνο ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

Τo Πρόγραμμα οργανώνεται από το τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Σ. Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι διαλέξεις και τα εργαστήρια θα γίνονται τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα για να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους να παρακολουθήσουν.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 240 Ευρώ (πληρωτέο δέκα μέρες πριν την έναρξη του Προγράμματος). Σε όλους τους συμμετέχοντες που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της πειραματικής αρχιτεκτονικής εφαρμογής, θα χορηγηθεί υποτροφία για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του προγράμματος με τη μορφή επιστροφής μεγάλου μέρους των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος κα Άννα Κοσμίδου (envi@arch.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-995825 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                  Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                                     του Προγράμματος

  Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                               Ν. Καλογήρου, Καθηγητής, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Μάιος 15, 2017
λήξη: 
Πέμπτη, Μάιος 25, 2017
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Μάρτιος 30, 2017 to Κυριακή, Απρίλιος 30, 2017