Προκήρυξη Προγράμματος «Σχεδιασμός και συγγραφή ερευνητικής εργασίας στην Ιατρική και άλλες Επιστήμες Υγείας»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Σχεδιασμός και συγγραφή ερευνητικής εργασίας στην Ιατρική και άλλες Επιστήμες Υγείας»

Χρόνος υλοποίησης: 20-22 και 27-29 Ιανουαρίου 2017

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Σχεδιασμός και συγγραφή ερευνητικής εργασίας στην Ιατρική και άλλες Επιστήμες Υγείας».

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους πτυχιούχους Ιατρικής και άλλων Επιστημών Υγείας με τη διαδικασία σχεδιασμού μιας ερευνητικής εργασίας, την αναζήτηση και κριτική ανάλυση της ιατρικής βιβλιογραφίας, την στατιστική ανάλυση των δεδομένων, την συγγραφή της ερευνητικής εργασίας και την παρουσίασή της σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή τη δημοσίευσή της σε επιστημονικά περιοδικά.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 28 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 1.  Σχεδιασμός ερευνητικού πρωτοκόλλου
 2. Αναζήτηση και κριτική ανάλυση ιατρικής πληροφορίας
 3. Σκοπιμότητα της έρευνας
 4. Τεχνικές προδιαγραφές έρευνας
 5. Περιγραφική στατιστική μεθοδολογία με χρήση του SPSS
 6. Στατιστικές συγκρίσεις ανεξάρτητων ομάδων με χρήση του SPSS
 7. Στατιστική εκτίμηση παρεμβάσεων με χρήση του SPSS
 8. Πολυπαραγοντική ανάλυση και ανάλυση επιβίωσης με χρήση του SPSS
 9. Σχεδίαση πινάκων και γραφημάτων
 10. Διαδικασία συγγραφής ερευνητικής εργασίας
 11. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικές εκδηλώσεις
 12. Διαδικασία συγγραφής ανασκοπικής εργασίας και ενδιαφέρουσας περίπτωσης
 13. Διαδικασία επιλογής επιστημονικού περιοδικού και υποβολής ερευνητικών εργασιών
 14. Διαδικασία απάντησης στα σχόλια των κριτών

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Ιατρικής ανεξαρτήτως της βαθμίδας ή της επαγγελματικής εμπειρίας τους (υποψήφιοι διδάκτορες, ειδικευόμενοι, ιδιώτες, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία) και σε πτυχιούχους άλλων Επιστημών Υγείας (διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, νοσηλευτές, βιολόγοι, φαρμακοποιοί).

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 27/9 έως 13/1/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με μοριοδότηση τυπικών προσόντων (πτυχίο Ιατρικής/ πτυχίο Επιστημών Υγείας, γνώση αγγλικών). Σε περίπτωση ισοψηφίας θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης κατά σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών (πτυχίο, αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας)

Τo Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Δ' Παθολογικής Κλινικής, στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου το απόγευμα, Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Ιανουαρίου το πρωί καθώς και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου το απόγευμα, Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Ιανουαρίου το πρωί, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τις παρακολουθήσουν.

Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 185 Ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ 10 μέρες πριν την έναρξη του Προγράμματος σε λογαριασμό του ΕΛΚΕ ΑΠΘ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος κ. Π. Νίτσιου (vnitsiou@arch.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 6945412935.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Δια Βίου Μάθησης                                                                     του Προγράμματος

          Σ. Βες, Καθηγητής, ΑΠΘ                                    Κ. Τζιόμαλος, επ. καθηγητής Ιατρικής, ΑΠΘ

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 27, 2016 to Παρασκευή, Ιανουάριος 13, 2017